Egzamin ósmoklasisty z matematyki: Kiedy jest?

Egzamin z matematyki tradycyjnie odbywa się w drugim dniu egzaminu ósmoklasisty. Tak samo będzie i w tym roku. Z królową nauk uczniowie klas VIII szkół podstawowych zmierzą się 24 maja - w środę. Egzamin z matematyki rozpocznie się o godz. 9.00 i potrwa 100 minut.

Matematyka na egzaminie ósmoklasisty: Arkusze CKE i odpowiedzi będą u nas

Reklama

Niedługo potem, bo już około godziny 13.00, CKE opublikuje na swoich stronach internetowych arkusz egzaminacyjny z matematyki. W tym samym czasie będziecie go mogli znaleźć także w naszym serwisie, a już kilka minut później zaczniemy publikować pierwsze odpowiedzi zaproponowane przez naszych ekspertów.

Przypominamy, że w Forsalu znajdziecie arkusze CKE i odpowiedzi nie tylko z egzaminu ósmoklasisty z matematyki, ale także z języka polskiego i angielskiego.

Egzamin ósmoklasisty 2023: Wymagania z matematyki

Zanim jednak uczniowie w ogóle zasiądą do arkuszy egzaminacyjnych warto sprawdzić, których działów matematyki mogą się spodziewać i jakie umiejętności będą sprawdzać zadania na egzaminie ósmoklasisty. Wymagania z matematyki znalazły się w specjalnym rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki z lipca 2022. Co się w nich znajduje?

Po pierwsze, dokument w dość ogólnej formie stwierdza, jakie umiejętności oczekiwane są od ucznia przystępującego do egzaminu ósmoklasisty. Są to:

 • Sprawność rachunkowa
 • Wykorzystanie i tworzenie informacji 
 • Wykorzystanie i interpretowanie reprezentacji
 • Rozumowanie i argumentacja

Egzamin ósmoklasisty: Które zagadnienia z matematyki będą na egzaminie?

Bardziej dokładnych informacji na temat tego, co będzie na egzaminie ósmoklasisty z matematyki 2023 dają wymagania szczegółowe. W ich ramach wyodrębniono najważniejsze zagadnienia:

 • Liczby naturalne w dziesiątkowym układzie pozycyjnym
 • Działania na liczbach naturalnych
 • Liczby całkowite
 • Ułamki zwykłe i dziesiętne
 • Działania na ułamkach zwykłych i dziesiętnych
 • Obliczenia praktyczne
 • Potęgi o podstawach wymiernych
 • Pierwiastki
 • Tworzenie wyrażeń algebraicznych z jedną i z wieloma zmiennymi
 • Przekształcenie wyrażeń algebraicznych. Sumy algebraiczne i działania na nich
 • Obliczenia procentowe
 • Równania z jedna niewiadomą
 • Proporcjonalność prosta
 • Proste i odcinki
 • Kąty
 • Własność figur geometrycznych na płaszczyźnie
 • Wielokąty
 • Oś liczbowa. Układ współrzędnych na płaszczyźnie
 • Geometria przestrzenna
 • Wprowadzenie do kombinatoryki i rachunku prawdopodobieństwa
 • Odczytywanie danych i elementy statystyki opisowej
 • Zadania tekstowe

Egzamin ósmoklasisty 2023: Co dokładnie trzeba umieć?

Każdy z powyższych punktów zawiera dodatkową rozpiskę umiejętności, które będą sprawdzane na egzaminie ósmoklasisty z matematyki 2023. Na przykład w ramach działu „Pierwiastki” uczeń:

1) oblicza wartości pierwiastków kwadratowych i sześciennych z liczb, które są odpowiednio kwadratami lub sześcianami liczb wymiernych;

2) szacuje wielkość danego pierwiastka kwadratowego lub sześciennego oraz prostego wyrażenia arytmetycznego zawierającego pierwiastki, np. 1 + √2, 2 – √2.

Z punkt „Zadania tekstowe” brzmi: „Uczeń:

1) czyta ze zrozumieniem tekst zawierający informacje liczbowe;

2) wykonuje wstępne czynności ułatwiające rozwiązanie zadania, w tym rysunek pomocniczy lub wygodny dla niego zapis informacji i danych z treści zadania;

3) dostrzega zależności między podanymi informacjami;

4) dzieli rozwiązanie zadania na etapy, stosując własne poprawne, wygodne dla niego strategie rozwiązania;

5) do rozwiązywania zadań osadzonych w kontekście praktycznym stosuje zdobytą wiedzę z zakresu arytmetyki i geometrii oraz nabyte umiejętności rachunkowe, a także własne poprawne metody;

6) weryfikuje wynik zadania tekstowego, oceniając sensowność rozwiązania np. poprzez szacowanie, sprawdzanie wszystkich warunków zadania, ocenianie rzędu wielkości otrzymanego wyniku.

Kiedy wyniki egzaminu ósmoklasisty 2023?

Wyniki egzaminu ósmoklasisty 2023 poznamy 3 lipca. Trzy dni później – 6 lipca – do uczniów trafią zaświadczenia o szczegółowych rezultatach. Na zaświadczeniu podany zostanie wynik procentowy oraz wynik na skali ‎centylowej dla egzaminu z każdego przedmiotu.