"Minister Edukacji Barbara Nowacka, po zasięgnięciu opinii wojewodów wyznaczyła do pełnienia obowiązków kuratorów: Podlaskiego Kuratora Oświaty, Iwonę Gaweł; Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty, Jolantę Skrzypczyńską; Mazowieckiego Kuratora Oświaty, Wiolettę Krzyżanowską" - poinformowało w komunikacie Ministerstwa Edukacji Narodowej.

"Ponadto Minister Edukacji odwołała ze stanowiska: Opolskiego Kuratora Oświaty, Michała Sieka" - podano.

Wcześniej, przed 31 grudnia 2023 r., resort edukacji podał informacje o odwołaniu 12 kuratorów oświaty. Jako pierwsza odwołana została małopolska kurator Barbara Nowak. Po niej odwołani zostali: pomorska kurator Małgorzata Bielang, podkarpacka kurator Małgorzata Rauch, kujawsko-pomorski kurator Marek Gralik, łódzki kurator Waldemara Flajszer, świętokrzyski kurator Kazimierz Mądzik, podlaska kurator Beata Pietruszka, mazowiecka kurator Aurelia Michałowska, śląska kurator Urszula Bauer, dolnośląski kurator Roman Kowalczyk, wielkopolski kurator Robert Gaweł i warmińsko-mazurski kurator Krzysztof Nowacki. W czwartek, 4 stycznia, o odwołaniu lubelskiej kurator oświaty Teresy Misiuk poinformował na konferencji prasowej wojewoda lubelski Krzysztof Komorski.

Minister edukacji Barbara Nowacka, gdy informowała o odwołaniu małopolskiej kurator oświaty, zapowiedziała odwołanie pozostałych 15 kuratorów. Zapowiedziała też rozpisanie konkursu na stanowiska kuratorów oświaty.

Reklama
Autorka: Danuta Starzyńska-Rosiecka