W tym tygodniu (12 lutego) rozpoczęły się prekonsultacje ws. zmiany podstawy programowej kształcenia ogólnego. Jaki jest cel tego pomysłu? Ministerstwo Edukacji zaznacza, że planowane działania mają ograniczyć obowiązkowy zakres treści nauczania, „co przy pozostawieniu aktualnego wymiaru godzin nauczania umożliwi nauczycielom i uczniom spokojniejszą i bardziej dogłębną realizację treści, czego skutkiem będzie bardziej efektywne kształcenie”. Jakie pozycje eksperci proponują wykreślić na liście lektur obowiązkowych oraz krótkich utworów literackich i poetyckich?

"Przekreśleniem i kolorem czerwonym – oznaczono treści nauczania, które eksperci proponują wykreślić z obecnie obowiązującej podstawy programowej, natomiast kolorem fioletowym – inne zmiany o charakterze porządkującym lub redakcyjnym, które eksperci proponują wprowadzić w obecnie obowiązującej podstawie programowej" – wyjaśnia resort edukacji.

Szkoły podstawowe. Bez "Syzyfowych prac" i "Katarynki"?

Reklama

W klasach IV-VI z listy może zniknąć m.in. "Powrót taty" Adama Mickiewicza i"Katarynka" Bolesława Prusa.

Język polski – planowane zmiany w klasach IV‒VI szkoły podstawowej:

ikona lupy />
gov.pl / MEN

"Syzyfowe prace" Stefana Żeromskiego, "Reduta Ordona" Adama Mickiewicza, wiersze Cypriana Kamila Norwida… – to m.in. pozycje, które być może nie pojawią się już na nowej liście dla klas VII - VIII.

Język polski – planowane zmiany w klasach VII‒VIII szkoły podstawowej:

ikona lupy />
gov.pl / MEN

Liceum i technikum. Co będzie czytać młodzież?

Jakie zmiany pojawią się w liceum i technikum? Z listy lektur obowiązkowych mogą zniknąć m.in.: "Romeo i Julia" Williama Shakespeare'a, i "Rozdzióbią nas kruki, wrony" Stefana Żeromskiego.

Język polski – planowane zmiany dla 4-letniego liceum ogólnokształcącego i 5-letniego technikum:

ikona lupy />
gov.pl / MEN

W planach jest także wykreślenie m.in. "Z legend dawnego Egiptu" Bolesława Prusa oraz "Konrada Wallenroda" Adama Mickiewicza.

ikona lupy />
gov.pl / MEN

Z listy dot. podstawy w szkołach średnich mogą również zniknąć fragmenty książki Józefa Mackiewicza ("Droga donikąd") oraz wybrane teksty Kabaretu Starszych Panów.

ikona lupy />
gov.pl / MEN

Masz uwagi? MEN zachęca do przesłania wiadomości

Ministerstwo Edukacji zachęca „ekspertów, nauczycieli, rodziców, uczniów do przesyłania własnych opinii, spostrzeżeń oraz sugestii do propozycji ograniczenia wymagań w podstawie programowej”.

Gdzie przesłać uwagi w tej sprawie? MEN podało w komunikacie formularz, na który można przekazać opinie ws. proponowanych zmian.

Zmiany w szkołach. Kiedy MEN wprowadzi nowe zasady?

„Po analizie nadesłanych uwag przygotowane zostaną projekty rozporządzeń Ministra Edukacji w sprawie podstawy programowej kształcenia” – zapowiada resort edukacji. Z planów MEN wynika, że projekty trafią do konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych w kwietniu.

Kiedy projekty mogą zostać podpisane przez minister edukacji? Z komunikatu wynika, że (prawdopodobnie) dojdzie do tego w czerwcu.

Od kiedy w szkołach może obowiązywać „nowa, zawężona podstawa programowa”? Okres przejściowy może nastąpić od roku szkolnego 2024/2025. „W tym czasie eksperci będą pracować nad kompleksową reformą programową” – podkreśla MEN.

Całościowa, nowa podstawa programowa wejdzie w życie 2 lata późniejod 1 września 2026/2027 w szkole podstawowej, od roku szkolnego 2028/2029 do szkół ponadpodstawowych” – dodaje resort edukacji.