O osiągnięciach w zakresie transformacji cyfrowej rozmawiali uczestnicy jednej z sesji plenarnych. Wśród głównych panelistów był wiceprezes firmy Google Vint Cerf, który stwierdził, że internet to przestrzeń, która została wymyślona jako globalna współdzielona infrastruktura. Ma więc cechy wspólne z innymi współdzielonymi ekosystemami, takimi jak atmosfera czy przestrzeń kosmiczna.

„Dlatego powinniśmy opracowywać wspólne normy oraz zawierać porozumienia dotyczące korzystania z internetu w sposób, który przyczyni się do osiągania i realizowania celów zrównoważonego rozwoju” – zaznaczył wiceprezes firmy Google.

Reklama

Jak wskazała Elke Siehl z Niemieckiego Towarzystwa Współpracy Międzynarodowej, chodzi o to, aby „wysokiej jakości łączność cyfrowa była dostępna dla wszystkich”.

„Ważne, byśmy wdrożyli wspólnie kluczowe rozwiązania dotyczące cyfryzacji i cyberbezpieczeństwa” – stwierdził Justin Fair, doradca ds. polityki cyfrowej w biurze spraw międzynarodowych amerykańskiego Departamentu Stanu.

Zdaniem dyrektora ds. technologii, zmian klimatu i zarządzania zasobami naturalnymi w Komisji Gospodarczej ONZ ds. Afryki Jean Paula Adama, żeby zapewnić skuteczną cyfryzację Afryki potrzebne jest przede wszystkim wsparcie w tworzeniu infrastruktury.

„Opracowujemy platformę cyfrową służącą do zakupów leków i produktów leczniczych. Chodzi o wymianę handlową na poziomie 70 mln USD rocznie” – poinformował Jean Paul Adam.

„Szczyt Cyfrowy ONZ - IGF to bardzo istotne wydarzenie, które może pomóc osiągnąć globalne porozumienie cyfrowe. Chcemy, by wszyscy mogli uczestniczyć w procesie kształtowania cyfrowej przestrzeni jaką jest internet” – powiedziała Maria-Francesca Spatolisano, asystent sekretarza generalnego ONZ ds. koordynacji polityki i spraw międzyagencyjnych.

Podczas Szczytu Cyfrowego ONZ - IGF 2021 w Katowicach nie zabrakło dyskusji dotyczącej rozwoju branży gier komputerowej - jednego z najszybciej rozwijających się sektorów gospodarki cyfrowej. Jak podkreśliła Andreea Medvedovici-Per, wiceprezydent Europejskiej Federacji Producentów Gier Komputerowych (EGDF), umieszczenie gamingu w agendzie międzynarodowego wydarzenia poświęconemu internetowi wydaje się całkowicie naturalne.

„Obecnie jesteśmy na etapie ustalania globalnych reguł związanych z funkcjonowaniem rynku gier komputerowych obejmującego tysiące producentów i miliony użytkowników na całym świecie. Wspólnie wypracowujemy rozwiązania branżowe obejmujące tak newralgiczne kwestie, jak ochrona praw intelektualnych, bezpieczeństwo najmłodszych czy pozyskiwanie finansowania dla nowych projektów. Te same wyzwania stoją przed całym światem cyfrowym, któremu poświęcony jest Szczyt w Katowicach” – powiedziała Medvedovici-Per.

„Weszliśmy do pierwszej dwudziestki najbardziej dochodowych rynków krajowych"

Wśród ekspertów obecnych na tym panelu najliczniejszą grupę stanowili Polacy, w tym przedstawiciele firmy CD Project. Nic w tym dziwnego, nasz kraj staje się globalną potęgą gamingową.

„Weszliśmy do pierwszej dwudziestki najbardziej dochodowych rynków krajowych. Wartość polskiego rynku gier wideo rośnie rok do roku. Ten dynamiczny wzrost znajduje odzwierciedlenie m.in. w liczbie polskich wersji językowych zachodnich gier – wyprzedziliśmy już pod tym względem Koreę Południową i gonimy Japonię. Na uznanie zasługują również talenty oraz determinacja naszych rodzimych producentów, dzięki którym polskie produkcje podbijają dziś świat” – zauważyła Edyta Demby-Siwek, prezes Urzędu Patentowego Rzeczpospolitej Polskiej.

Środowy briefing dla mediów na IGF 2021 w Katowicach dotyczył granic wolności słowa w internecie. Wzięły w nim udział Marina Kaljurand – posłanka do parlamentu Europejskiego oraz była minister spraw zagranicznych Estonii, a także Jillian C. York, działaczka cyfrowa i dyrektor ds. międzynarodowej wolności słowa w Electronic Frontier Foundation.

Ich zdaniem jednym z najtrudniejszych zadań, przed którymi stoi dziś społeczność międzynarodowa zarządzająca globalnym internetem jest zagwarantowanie wolności słowa w sieci, przy jednoczesnym ograniczeniu mowy nienawiści, dezinformacji i cyberprzestępczości.

Jak zaznaczyła Kaljurand, „obecne instrumenty, które służą do zwalczania dezinformacji i mowy nienawiści są niewystarczające”.

„Cena za zgodę na niekontrolowane rozprzestrzenianie się dezinformacji i mowy nienawiści w sieci jest oczywista dla nas wszystkich” – oceniła europosłanka.

Jednocześnie obydwie uczestniczki spotkania zgodziły się ze zadaniem, że ocena treści pod względem ich szkodliwości bywa trudna. Bo treści w jednych krajach uważane za szkodliwe i niebezpieczne, w innych mogą być uznane za część normalnej dyskusji.

„Swobodne korzystanie z internetu warunkuje możliwość rozwoju osobistego i zawodowego"

Popołudniowa sesja plenarna, poświęcona była kwestii powszechnego i sprawiedliwego dostępu do internetu. Prowadząca debatę Sonia Jorge, dyrektor organizacji Alliance for Affordable Internet przypomniała, że w drugiej dekadzie XXI wieku wiele regionów i społeczeństw na świecie cierpi z powodu wykluczenia cyfrowego.

„Działania całej globalnej społeczności, spotykającej się w tych dniach w Katowicach, muszą iść w kierunku maksymalnego ułatwienia wszystkim ludziom dostępu do sieci, bez względu na ich status materialny, obywatelstwo, płeć czy wiek. Swobodne korzystanie z internetu warunkuje możliwość rozwoju osobistego i zawodowego, dlatego solidarność międzynarodowa w tej kwestii jest naszym obowiązkiem” – tłumaczyła Sonia Jorge.

Zdaniem ekspertów, dostęp do internetu - umożliwiającego komunikację, edukację, zwiększanie kompetencji zawodowych - stopniowo staje się jednym z podstawowych praw człowieka, których egzekwowanie stanowi integralny element funkcjonowania takich organizacji jak ONZ.

„Powszechny dostęp do internetu możemy uzyskać jedynie dzięki spełnieniu trzech, powiązanych ze sobą warunków: trwałego obniżenia jego cen na całym świecie, rozbudowy infrastruktury technologicznej oraz edukacji cyfrowej wszystkich mieszkańców planety, zwłaszcza jej mniej rozwiniętych regionów” – zaznaczyła Anriette Esterhuysen, obrończyni praw człowieka i twórczyni sieci telekomunikacyjnej w RPA.