Z opublikowanego przez Komisję Europejską najnowszego indeksu DESI (Digital Economy and Society Index - indeks gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego, którego celem jest monitoring postępu państw członkowskich UE w zakresie transformacji cyfrowej) wynika, że Polska na tle 27 krajów członkowskich Unii zajmuje 24. miejsce w zagregowanym zestawieniu.

Jak wskazał Polski Instytut Ekonomiczny, poniżej europejskiej średniej Polska plasuje się w kategorii "kapitał ludzki". "Tylko 43 proc. osób w wieku od 16 do 74 lat ma co najmniej podstawowe umiejętności cyfrowe. Dodatkowo odsetek absolwentów kierunków informatycznych jest niższy niż średnia UE, a tylko 18 proc. polskich firm prowadzi szkolenia w zakresie IT" - podkreślono.

Reklama

Dodano, że z drugiej strony w 2021 r. w Polsce odnotowano istotny wzrost odsetka gospodarstw domowych objętych zasięgiem stałych sieci o bardzo dużej przepływności – o 5 p.p. w porównaniu z 2020 r. Wskazano ponadto, że cyfrowe technologie zyskują na popularności również wśród polskich przedsiębiorców.

Według PIE sama konstrukcja indeksu DESI sprawia, że znacząca poprawa pozycji jest bardzo trudna, natomiast istotniejsze jest tempo nadrabiania zaległości do liderów cyfryzacji.

"W historii zestawienia tylko nieliczne państwa istotnie zmieniły swoją pozycję. Wynika to z zależności historycznych procesów modernizacyjnych. Dodatkowo porównywanie zmiany pozycji krajów na przestrzeni lat obarczone jest problemem metodologicznym" - ocenił Polski Instytut Ekonomiczny. (PAP)