Nad aplikację e-storia pracowało dziewięć osób z wrocławskich LO nr XIV i LO nr X oraz z Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego Politechniki Wrocławskiej. Wśród twórców aplikacji są wielokrotni finaliści i laureaci olimpiad oraz międzyszkolnych konkursów historycznych, wiedzy o społeczeństwie, a także ze znajomości prawa.

Jak podkreślają twórcy aplikacji, narzędzie ma pomóc w nauce historii oraz rozbudzić zainteresowanie tą dziedziną wiedzy wśród młodych ludzi.

"Tworzyliśmy aplikację z myślą o koleżankach i kolegach uczących się w szkołach średnich. Jednak z powodzeniem może korzystać z niej każdy, kto chce nauczyć się więcej bądź powtórzyć zdobytą wiedzę z historii” – powiedział Michał Burduk, jeden z twórców aplikacji. Burdyk wskazał, że dzięki nowoczesnemu interfejsowi aplikacja pozwala na skuteczne zapamiętywanie nowych informacji oraz śledzenie swoich postępów w nauce.

Aplikacja powstał w ramach Ogólnopolskiej Olimpiady Zwolnieni z Teorii. Treść merytoryczna narzędzia opiera się na obowiązującej podstawie programowej oraz informacjach z podręczników historii. Przygotowano także wersję aplikacji w języku ukraińskim.

Reklama

„Korzystając z aplikacji można wybrać zakres tematyczny testu oraz jego poziom trudności. Z kolei w statystykach dowiemy się np. ile czasu zajęło nam jego rozwiązanie, jaki był wynik i średni czas odpowiedzi na pytania” – powiedział Burduk.

Twórcy narzędzia podkreślają, że w ostatecznym kształcie, aplikacja posiadać będzie również testy do każdego tematu z zakresu podstawy programowej, notatki do lekcji oraz sekcję przygotowującą do egzaminu maturalnego z historii.

Autor: Piotr Doczekalski