Tak, szczególnie w trybie pracy zdalnej lub hybrydowej, gdy komunikujemy się przez nowoczesne technologie. To duże utrudnienie dla lidera, bo mniej emocji "przechodzi" przez ekran. Jeśli firma dużą wagę przywiązuje do kształtowania kultury organizacyjnej opartej na wartościach, to ma duże znaczenie. Jednak dzięki nowym technologiom, menedżer ma mniej zadań związanych, chociażby z kontrolą, bo algorytmy przeliczają pewne wartości - mówiła Ewa Wernerowicz.

WIĘCEJ W MATERIALE WIDEO