"W czerwcu 2020 r. z turystycznych obiektów noclegowych skorzystało 1,3 mln turystów, którym udzielono 3,6 mln noclegów. W porównaniu z czerwcem 2019 roku było to mniej odpowiednio o 63,6 proc. i o 61,1 proc." - podał GUS. Dane, jak zaznaczono, dotyczą obiektów posiadających 10 lub więcej miejsc noclegowych.

"Spadek liczby turystów w porównaniu z analogicznym miesiącem ubiegłego roku odnotowano również w lipcu 2020 r.; według szacunków liczba osób korzystających z noclegów była niższa o 34,7 proc." - dodał urząd statystyczny.

Wśród ogółu turystów, którzy nocowali w czerwcu, 93,7 proc. stanowili turyści krajowi (1,2 mln), natomiast 6,3 proc. turyści zagraniczni (0,1 mln). W porównaniu z czerwcem 2019 r. było to mniej odpowiednio o 57,2 proc. i 88,6 proc. Z turystycznej bazy noclegowej najchętniej korzystali goście z Niemiec, którzy stanowili 45,3 proc., wszystkich zagranicznych turystów. Liczne były również osoby z Ukrainy (10,9 proc.).

Spadek liczby turystów korzystających z noclegów odnotowano we wszystkich województwach. Największe spadki wystąpiły w obiektach noclegowych zlokalizowanych na terenie województwa mazowieckiego (o 80,2 proc.) i małopolskiego (o 74,5 proc.), najmniejsze (poniżej 50 proc.) w obiektach położonych w województwie zachodniopomorskim, warmińsko-mazurskim oraz pomorskim. Turyści najchętniej korzystali z noclegów w hotelach (28,4 proc. ogółu).

"Liczba udzielonych noclegów turystom krajowym w czerwcu 2020 r. w porównaniu z czerwcem ub.r. spadła o 55,4 proc. (...). Największy spadek liczby udzielonych noclegów odnotowano na terenie województwa mazowieckiego (o 76 proc.), natomiast najmniejszy w województwie warmińsko-mazurskim (o 44,7 proc.). Stopień wykorzystania miejsc w obiektach noclegowych wyniósł 19,8 proc. i w porównaniu z czerwcem 2019 r. był niższy o 24,5 p. proc." - informuje GUS.

Zgodnie z obliczeniami GUS dotyczącymi lipca br., w porównaniu z analogicznym miesiącem ub.r., liczba turystów ogółem była niższa o 34,7 proc., przy czym liczba turystów krajowych była mniejsza o 25,4 proc., a turystów zagranicznych o 68,2 proc.

Podobnie jak w czerwcu, w lipcu 2020 r. odnotowano spadek liczby turystów (rdr) we wszystkich województwach. Największy spadek wystąpił w województwie mazowieckim (o 58,4 proc.), natomiast najmniejszy w województwie warmińsko-mazurskim (o13,5 proc.).

"Szacuje się, że w lipcu 2020 r. turystom udzielono 9,0 mln noclegów, tj. o 32,2 proc. mniej niż w lipcu 2019 r. (13,2 mln). Turyści krajowi skorzystali z 8,1 mln noclegów, natomiast turyści zagraniczni z 0,8 mln i było to odpowiednio o 25,8 proc. i o 63,3 proc. mniej niż w analogicznym miesiącu ubiegłego roku" - czytamy w komunikacie.