Jak wyjaśnia komisja, przepisy mają ułatwić państwom, regionom i miastom gromadzenie danych o najmie prowadzonym za pośrednictwem portali takich jak Airbnb. Zdobyte informacje pomogą władzom w prowadzeniu skutecznej i proporcjonalnej polityki wobec branży najmu krótkoterminowego – twierdzą pomysłodawcy. Według danych KE sektor ten odpowiada już za jedną czwartą wszystkich ofert zakwaterowania dla turystów w Unii.
Projekt skupia się na rejestracji ofert najmu krótkoterminowego umieszczanych na platformach internetowych. Decyzja o tym, czy takiej rejestracji wymagać, będzie zależeć od państw członkowskich. Jeśli władze krajowe wprowadzą taki obowiązek, właściciele mieszkań oferowanych na krótkotrwały najem będą musieli udostępniać władzom informacje w zakresie jednolitym w całej UE. Chodzi m.in. o adres mieszkania, maksymalną liczbę gości, informację, czy lokal jest miejscem zamieszkania także dla gospodarza, oraz dane identyfikacyjne umieszczającego ofertę.
Państwowe lub samorządowe instytucje będą uprawnione do weryfikowania deklaracji przesyłanych przez gospodarzy. Jeśli dane okażą się nieprawdziwe lub niekompletne i nie zostaną poprawione mimo wezwania, właściwy organ będzie mógł nakazać platformie rezerwacyjnej usunięcie oferty.
Reklama

Cały artykuł przeczytasz w dzisiejszym wydaniu Dziennika Gazety Prawnej i na e-DGP.