Raport "Zdrowe środowisko, zdrowe życie: jak środowisko w Europie wpływa na zdrowie i samopoczucie", który bazuje na danych Światowej Organizacji Zdrowia dotyczących przyczyn zgonów i zachorowań, wskazuje, że jakość europejskiego środowiska ma kluczowy wpływ na zdrowie i samopoczucie.

"Pandemia COVID-19 to kolejny już sygnał ostrzegawczy, uświadamiający nam dotkliwie związek między naszymi ekosystemami a stanem naszego zdrowia. Musimy stawić czoła faktom: sposób, w jaki żyjemy, konsumujemy i wytwarzamy, jest szkodliwy dla klimatu i odbija się negatywnie na naszym zdrowiu" - podkreśliła w oświadczeniu komisarz ds. zdrowia i bezpieczeństwa żywności Stella Kyriakidu.

Reklama

Analiza EEA pokazuje, że drugim po zanieczyszczeniu powietrza zagrożeniem środowiskowym jest zanieczyszczenie hałasem. Prowadzi ono do 12 tys. przedwczesnych zgonów. Kolejne w kolejce są skutki zmian klimatu, zwłaszcza fale upałów.

Europejska Agencja Środowiska podkreśliła, że są też wstępne dowody sugerujące, że długotrwałe narażenie na zanieczyszczenie powietrza może zwiększyć podatność na zachorowanie na COVID-19. Sprawa ta wymaga jednak dalszych badań.

Sytuacja dotycząca wpływu stanu środowiska na zdrowie jest zróżnicowana w różnych krajach. Między wschodem, a zachodem kontynentu są widoczne wyraźne różnice. Najwyższy odsetek krajowych zgonów z powodów środowiskowych (wynoszący 27 proc.) zanotowano w Bośni i Hercegowinie, a najniższy — w Islandii i Norwegii, gdzie wyniósł on 9 proc.

Na wyższe poziomy zanieczyszczenia i hałasu oraz na wysokie temperatury bardziej narażone są uboższe społeczności. Dodatkowo problemy zdrowotne, które są u nich bardziej nagromadzone zwiększają ich podatność na zagrożenia dla zdrowia związane ze środowiskiem.

"Raport pokazuje, że w celu ochrony najbardziej wrażliwych osób w naszym społeczeństwie konieczne jest zdecydowane działanie — ponieważ ubóstwu często towarzyszą życie w złych warunkach środowiskowych i zły stan zdrowia. Odpowiednia reakcja na te powiązania musi stanowić część zintegrowanej strategii na rzecz sprzyjającej włączeniu społecznemu, bardziej zrównoważonej Europy" - ocenił dyrektor wykonawczy Europejskiej Agencji Środowiska Hans Bruyninckx.

Szczególnie podatni na zagrożenia wynikające z zanieczyszczenia powietrza, wody, hałasu oraz wpływu chemikaliów są mieszkańcy miast. W raporcie podkreślono, że konieczne jest wprowadzenie zintegrowanego podejścia polityk dotyczących środowiska i zdrowia, aby móc walczyć z ryzykiem środowiskowym, a także chronić osoby najbardziej narażone.

Komisja Europejska zapewnia, że dostrzega problem i pracuje nad tym, by go zmniejszyć. "Wszyscy musimy zrozumieć, że dbając o naszą planetę, ocalamy nie tylko ekosystemy, lecz także życie, zwłaszcza osób najbardziej wrażliwych. Takie jest podejście Unii Europejskiej, a dzięki nowej strategii na rzecz bioróżnorodności, planowi działania dotyczącemu gospodarki o obiegu zamkniętym i innym, nadchodzącym inicjatywom zmierzamy do zbudowania prężniejszej i zdrowszej Europy dla jej obywateli i nie tylko" — oświadczył komisarz ds. środowiska, oceanów i rybołówstwa Virginijus Sinkeviczius.