Sejmowa komisja polityki senioralnej we wtorek wysłuchuje informacji Ministra Rodziny i Polityki Społecznej oraz Ministra Zdrowia o sytuacji epidemicznej w domach pomocy społecznej i placówkach zapewniających całodobową opiekę.

Z danych przedstawionych przez wiceminister rodziny Iwonę Michałek wynika, że na dzień 1 października przypadki zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 były potwierdzone w 48 DPS-ach, co stanowi 5,8 proc. ogółu placówek (w Polsce działają 824 DPS-y). Zakażonych jest 890 z 80 tys. mieszkańców DPS-ów oraz 339 z 58 tys. pracowników.

Od początku wystąpienia koronawirusa do 1 października z powodu zakażenia zmarło 204 mieszkańców DPS-ów.

Reklama

"Sytuacja w zakresie opieki, kadry, wyżywienia oraz środków ochrony indywidualnej jest na bieżąco monitorowana przez stały kontakt pracowników ministerstwa z dyrektorami domów pomocy społecznej" - zapewniła Michałek.

Przypadki SARS-CoV-2 potwierdzono także w prywatnych placówkach całodobowej opieki. Wiceminister poinformowała, że na dzień 1 października wystąpienie SARS-CoV-2 potwierdzono w 6 z 643 takich placówek. Zakażonych jest 49 mieszkańców i 12 pracowników.

Dotychczas z powodu zakażenia koronawirusem zmarło 99 mieszkańców placówek całodobowej opieki.

Michałek zapewniła, że resort na bieżąco monitoruje sytuację, w jakiej znajdują się domy pomocy społecznej i ich mieszkańcy. Cotygodniowo odbywają się wideokonferencje z powiatami ze strefy czerwonej i żółtej oraz listy ostrzegawczej, a także z dyrektorami wydziałów polityki społecznej urzędów wojewódzkich. W działania na rzecz DPS-ów zaangażowane są również służby wojewodów oraz żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej.

Ministerstwo Zdrowia we wtorek poinformowało, że łącznie od początku epidemii SARS-CoV-2 wykryto u 104 316 osób, zmarło 2717 chorych.(PAP)