Ministerstwo Zdrowia przekazało w sobotę, że Teleplatforma Pierwszego Kontaktu jest dostępna poza godzinami pracy POZ od poniedziałku do piątku w godz. od 18 do 8, a w soboty i niedziele oraz inne dni wolne od 8 do 8 następnego dnia.

Aby uzyskać pomoc, należy zadzwonić pod numer 800 137 200 lub wypełnić formularz dostępny na stronie internetowej: https://www.gov.pl/web/zdrowie/tpk.

Z TPK można skorzystać w sytuacji nagłego zachorowania poza godzinami pracy POZ, nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie ma objawów sugerujących stan bezpośredniego zagrożenia życia, a zastosowane środki lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy oraz gdy zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni POZ może znacząco niekorzystnie wpłynąć na stan zdrowia. W ramach TPK można także uzyskać e–receptę, e–skierowanie lub e–zwolnienie.(PAP)