Rekordziści wystawiali recepty co pięć minut

Po naszym zawiadomieniu dotyczącym kupowania e-recept i e-zwolnień w sieci bez kontaktu lekarza z pacjentem oraz wystawieniu fikcyjnej dokumentacji medycznej jest reakcja ze strony rzecznika praw pacjenta. – W odniesieniu do wątku poświadczenia nieprawdy w dokumentacji medycznej sporządzamy właśnie zawiadomienie do prokuratury – mówi DGP Agnieszka Chmielewska, radca prawny z Biura RPP. Jak słyszymy, w tej sprawie rzecznik prowadzi postępowanie wyjaśniające, które dotyczy stosowania przez podmiot leczniczy praktyk naruszających zbiorowe prawo pacjentów do świadczeń zdrowotnych udzielanych z należytą starannością.

Cały artykuł przeczytasz w dzisiejszym wydaniu Dziennika Gazety Prawnej i na e-DGP.