W ocenie 63 proc. respondentów w Polce system opieki zdrowotnej często zawodzi pacjentów. Wśród państw wybranych przez Statistę do wykresu, drugi najgorszy system opieki zdrowotnej mają Włochy, gdzie ponad połowa (52 proc.) badanych uważa, że ich system zawodzi.

Dane pokazują, że spośród krajów OECD wybranych do tego wykresu Koreańczycy z Południa mieli znacznie bardziej pozytywną opinię o swoim systemie opieki zdrowotnej, bo tylko 13 procent stwierdziło, że ma złe zdanie o służbie zdrowia.

ikona lupy />
Odsetek respondentów, którzy twierdzą, że system opieki zdrowotnej w ich kraju często zawodzi pacjentów / statista.com