W wykazie zamieszczono w środę założenia projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw.

Z założeń do projektu wynika ponadto, że zniesione mają też być opłaty związane z nabywaniem uprawnień do kierowania pojazdami i poddaniem pojazdu wymaganym badaniom technicznym.

"Projekt obejmie także zniesienie opłat ewidencyjnych za wpis przedsiębiorcy do rejestru działalności regulowanej lub ewidencji – wskazanych w art. 138a ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami, które aktualnie nie są jeszcze pobierane" - wskazano.

Dodano, że podmioty zobowiązane obecnie do pobierania opłaty ewidencyjnej – starosta, marszałek, wojewoda, przedsiębiorcy prowadzący stacje kontroli pojazdów – nie będą musiały składać miesięcznych sprawozdań z pobranych i przekazanych opłat ewidencyjnych.

Reklama

Jak wskazano w wykazie, planowany termin przyjęcia projektu przez rząd to przełom trzeciego i czwartego kwartału tego roku.(PAP)

autor: Łukasz Pawłowski