"30 proc,. firm w Polsce posiada w swoich flotach pojazdy zasilane alternatywnie (hybrydy, hybrydy plug-in, pojazdy elektryczne, ale także zasilane LPG lub CNG), co daje nam 10 miejsce wśród 20 krajów objętych badaniem Barometr Flotowy 2020" - powiedział manager w Arval Mobility Observatory Radosław Kitala podczas prezentacji raportu.

Z badania wynika, że 50 proc. polskich firm chce wprowadzić pojazdy alternatywne do swoich flot w ciągu 3 lat, w porównaniu do 62 proc. w Unii Europejskiej, z tego 18 proc. myśli o wprowadzeniu pojazdów w pełni elektrycznych (40 proc. w UE).

Reklama

"Głównym powodem tych zamierzeń jest chęć obniżenia emisji zanieczyszczeń oraz redukcja kosztów paliwa" - dodał Kitala.

Dyrektor generalny Arval Service Lease Polska Robert Antczak podkreślił, że badanie zostało przeprowadzone między styczniem i marcem 2020 roku, co oznacza, że dzisiaj zapewne odpowiedzi byłyby inne w związku z pandemią, szczególnie w odniesieniu do decyzji krótko- i średnioterminowych.

"Jednak długoterminowe trendy w naszej ocenie nie uległy zmianie, a do takich należy dążenie do zwiększenia udziału napędów alternatywnych i mobilność jako usługa" - przekonywał.

Według barometru, finansowanie flot w Polsce nadal wygląda inaczej niż w UE. 44 proc. flot w w naszym kraju finansowane jest leasingiem, 43 proc. ze środków własnych firm, a jedynie 10 proc. wynajmem długoterminowym. Dla porównania w UE środki własne stanowią 39 proc., wynajem długoterminowy - 29 proc. a leasing - 24 proc.

"40 proc. firm deklaruje jednak, że będzie chciało skorzystać z wynajmu długoterminowego w ciągu 3 lat, w porównaniu do 29 proc. przed rokiem" - powiedział Kitala.

Średnia liczba pojazdów w polskiej flocie to 109, nieco więcej niż wynosi europejska średnia. Przy tym 31 proc. firm planuje powiększyć flotę w ciągu 3 lat, a jedynie 6 proc. ograniczyć, w porównaniu do odpowiednio: 28 proc. i 8 proc. w UE.

"Spada też średni wiek użytkowanych pojazdów, który wynosi obecnie 5,9 lat i zbliżył się do średniej europejskiej na poziomie 5,5 roku" - podsumował Kitala.

Arval specjalizuje się w leasingu pojazdów z pełną obsługą oraz w nowych rozwiązaniach w zakresie mobilności. Łączna flota leasingowana przez Arval składa się z 1,3 mln pojazdów na całym świecie (grudzień 2019 r.).