Pracownicze Plany Kapitałowe to nowy program oszczędzania na starość wprowadzony przez rząd PiS. Polega on na tym, że pracownik co miesiąc odkłada w podstawowym wariancie 2 proc. wynagrodzenia brutto, do czego pracodawca dokłada od siebie co najmniej 1,5 proc. wynagrodzenia pracownika brutto, a państwo przekazuje również dopłatę roczną w wysokości 240 zł.

Środki z PPK będzie można wypłacić po ukończeniu 60 roku życia. Są jednak wyjątki od tej zasady i jednym z nich jest chęć przeznaczenia zgromadzonych w PPK pieniędzy na wkład własny na zakup mieszkania lub domu.

>>> Czytaj też: Jak będzie można wypłacić oszczędności z PPK? Oto najważniejsze zasady

Możliwa będzie wypłata do 100 proc. zgromadzonych środków, jednak pieniądze te będzie trzeba zwrócić na rachunek. Dokładne zasady wypłaty i zwrotu pieniędzy na wkład własny będą zależały od umowy podpisanej z instytucją finansową obsługującą PPK pracownika. Zwrot pieniędzy będzie jednak trzeba zacząć nie później niż pięć lat od wypłaty środków, a zakończyć nie później niż piętnaście lat po wypłacie.

Wypłata pieniędzy z PPK na wkład własny będzie możliwa tylko raz, chyba że pracownik będzie zaciągał kredyt na tę samą inwestycję w innej instytucji finansowej. Co więcej, środki z PPK na wkład własny będzie można wypłacić tylko przed ukończeniem 45 roku życia.

Jak zrezygnować z PPK? Siedem podpisów na deklaracji, którą trzeba odnawiać co kilka lat