Jednym ze sposobów na wykorzystanie pieniędzy gromadzonych w PPK jest przeznaczenie ich na wkład własny na mieszkanie. Będzie to jednak rodzaj „pożyczki”, którą po kilku latach trzeba będzie zwrócić na konto.

Pracownicze Plany Kapitałowe to nowy program oszczędzania na starość wprowadzony przez rząd PiS. Polega on na tym, że pracownik co miesiąc odkłada w podstawowym wariancie 2 proc. wynagrodzenia brutto, do czego pracodawca dokłada od siebie co najmniej 1,5 proc. wynagrodzenia pracownika brutto, a państwo przekazuje również dopłatę roczną w wysokości 240 zł.

Środki z PPK będzie można wypłacić po ukończeniu 60 roku życia. Są jednak wyjątki od tej zasady i jednym z nich jest chęć przeznaczenia zgromadzonych w PPK pieniędzy na wkład własny na zakup mieszkania lub domu.

>>> Czytaj też: Jak będzie można wypłacić oszczędności z PPK? Oto najważniejsze zasady

Możliwa będzie wypłata do 100 proc. zgromadzonych środków, jednak pieniądze te będzie trzeba zwrócić na rachunek. Dokładne zasady wypłaty i zwrotu pieniędzy na wkład własny będą zależały od umowy podpisanej z instytucją finansową obsługującą PPK pracownika. Zwrot pieniędzy będzie jednak trzeba zacząć nie później niż pięć lat od wypłaty środków, a zakończyć nie później niż piętnaście lat po wypłacie.

Wypłata pieniędzy z PPK na wkład własny będzie możliwa tylko raz, chyba że pracownik będzie zaciągał kredyt na tę samą inwestycję w innej instytucji finansowej. Co więcej, środki z PPK na wkład własny będzie można wypłacić tylko przed ukończeniem 45 roku życia.

Jak zrezygnować z PPK? Siedem podpisów na deklaracji, którą trzeba odnawiać co kilka lat