Chodzi o projekt ustawy o zmianie ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi oraz niektórych innych ustaw.

Komisja sejmowa zaakceptowała ponad 100 poprawek o charakterze legislacyjnym i redakcyjnym, w tym nazwę, do której dodano frazę "Prawo zamówień publicznych".

Reklama

Wcześniej Komisja odrzuciła wniosek posłów opozycji o powołanie podkomisji do rozpatrzenia projektu nowelizacji.

Jak zaznaczył wiceminister rozwoju, pracy i technologii Marek Niedużak, w tej nowelizacji chodzi o dostosowanie przepisów ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi do nowego Prawa zamówień publicznych, a także doprecyzowanie regulacji nowego Prawa zamówień publicznych.

Resort rozwoju wskazał, że projekt nowelizacji uwzględnia postulaty części przedstawicieli rynku zamówień publicznych, zgłaszane w ostatnich miesiącach oraz uwagi powstałe w toku procesu legislacyjnego.

Dodał, że dostosowanie przepisów ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi do regulacji nowej ustawy – Prawo zamówień publicznych dotyczy w szczególności: wyłączeń spod obowiązku stosowania ustawy, komunikacji pomiędzy zamawiającym a wykonawcami oraz przesłanek wykluczenia wykonawców z postępowania o zawarcie umowy koncesji,

Chodzi także o to, aby przepisy ustawy o umowie koncesji w jak największym stopniu odzwierciedlały regulacje unijnych dyrektyw dot. zamówień publicznych - podano.

Projektowane zmiany mają wejść w życie wraz z nowym Prawem zamówień publicznych, tj. 1 stycznia 2021 roku.

Jak zwróciło uwagę biuro legislacyjne, w związku z tym terminem i procesem legislacyjnym w obu izbach, 14-dniowe vacatio legis może nie być dochowane.