Wskaźniki cen lokali mieszkalnych (w proc.)

II kw. 2022 I I kw. 2022
kdk rdr I kdk rdr
OGÓŁEM 2,0 12,4 I 3,3 13,6
Rynek pierwotny 0,2 10,9 I 3,3 13,3
Rynek wtórny 3,6 13,7 I 3,3 13,8

"Przy obliczaniu wskaźników cen lokali mieszkalnych za 2021 r. rynkowi wtórnemu przypisuje się wagę 52,8 proc., a rynkowi pierwotnemu – 47,2 proc." - napisano w komunikacie GUS. (PAP Biznes)