Reklama

Zysk operacyjny wyniósł 46,2 mln zł wobec 36,3 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody z najmu sięgnęły 47,3 mln zł w I kw. 2021 r. wobec 46,6 mln zł rok wcześniej. Przychody z działalności deweloperskiej to 78,7 mln zł wobec 78,5 mln zł rok wcześniej, zaś przychody z działalności budowlanej 36,9 mln zł wobec 37,1 mln zł rok wcześniej.

Wynik z najmu wyniósł 26,7 mln zł w I kw. 2021 r. wobec 25,6 mln zł w I kw. 2020 r. Wynik na działalności deweloperskiej to odpowiednio: 25 mln zł wobec 13,4 mln zł, zaś wynik na działalności budowlanej: 3,8 mln zł wobec 2,2 mln zł.

"W I kwartale tego roku PHN osiągnął dobre rezultaty na poziomie operacyjnym i netto pomimo utrzymujących się trudnych warunków makroekonomicznych spowodowanych przez pandemię koronawirusa. Poprawa wyników miała miejsce dzięki utrzymaniu stabilnych wyników z najmu, działalności deweloperskiej oraz utrzymywaniu w ryzach kosztów. Celem strategicznym Grupy PHN pozostaje zwiększanie wartości spółki i dalsza poprawa efektywności" - czytamy w komunikacie poświęconym wynikom.

"Istotny wpływ na wyniki grupy w pierwszych trzech miesiącach roku miała działalność deweloperska. Zakończenia kolejnych inwestycji w tym segmencie, a w efekcie rozpoznania przychodów z działalności deweloperskiej spodziewamy się w przyszłym roku" - dodał prezes Marcin Mazurek, cytowany w komunikacie.

Portfel Grupy PHN obejmuje obecnie 154 aktywa nieruchomościowe o łącznej wartości ponad 3,3 mld zł.

W I kwartale spółka kontynuowała inwestycje w segmencie nieruchomości komercyjnych, w tym kluczowych projektów jak biurowce Skysawa i Intraco Prime w Warszawie. Prace na tych budowach prowadzone są zgodnie z harmonogramem. W III kwartale planowane jest uzyskanie pozwolenia na użytkowanie niższego budynku w projekcie Skysawa realizowanego w samym centrum stolicy, podano także.

Grupa PHN rozwija także segment mieszkaniowy. W tym roku PHN rozpoczął inwestycję mieszkaniową INSTA 21 w warszawskiej dzielnicy Włochy i planuje rozpocząć prace przy budowie nowego osiedla w Bydgoszczy przy ulicy Nakielskiej. Jednocześnie spółka kontynuuje budowę Osiedla Olimpijczyk w łódzkiej dzielnicy Polesie, jak również osiedla Młoda Białołęka w Warszawie.

Strategia rozwoju PHN zakłada także dalsze inwestycje w segmencie magazynowym. Wraz z rozwojem usług e-commerce spółka dostrzega rosnące zainteresowanie klientów najmem wysokiej klasy nieruchomości magazynowych zlokalizowanych w atrakcyjnych miejscach w Polsce. W tym roku spółka podpisała z firmą MAZOP aneks dotyczący najmu powierzchni w parku magazynowym w Pruszkowie, w wyniku którego powierzchnia tego centrum logistycznego została wynajęta w całości, czytamy dalej.

We współpracy z Polskim Holdingiem Hotelowym, Grupa PHN zwiększa także zaangażowanie w sektorze usług hotelarskich. Jej spółka zależna PHN Property Management zawarła w lutym 2021 r. z syndykiem masy upadłościowej umowę nabycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa Cosmar, funkcjonującego pod nazwą Regent Warsaw Hotel.

"Grupa PHN znajduje się w dobrej sytuacji finansowej, a jej solidne fundamenty pozwalają myśleć z ostrożnym optymizmem o przyszłości - podsumował prezes.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2021 r. wyniósł 2,1 mln zł wobec 16,2 mln zł zysku rok wcześniej.

Polski Holding Nieruchomości (PHN) jest jednym z największych w Polsce podmiotów w sektorze nieruchomości komercyjnych pod względem wartości portfela. Od 2013 r. PHN jest notowany na GPW.

(ISBnews)