Raport poświęcony potencjałowi inwestycyjnemu polskich miast pod kątem lokalizacji firm sektora nowoczesnych usług dla biznesu opublikował w czwartek Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych ABSL (ang. Association of Business Services Leaders), skupiający ponad 200 światowych firm, zatrudniających w Polsce ok. 330 tys. Należy do nich prawie 1,5 tys. centrów usług w ponad 50 miastach.

Twórcy raportu zestawili dwa spojrzenia, służące ocenie poszczególnych lokalizacji centrów usług biznesowych. Tzw. ranking subiektywny opracowano na podstawie wyników ubiegłorocznego badania ABSL w oparciu o odpowiedzi kadry zarządzającej centrów usług biznesowych w Polsce. W rankingu obiektywnym, oceniając te same kryteria, brano pod uwagę jedynie dane statystyczne.

W ujęciu subiektywnym zbadano siedem miast: Warszawę, Wrocław, Kraków, Trójmiasto, Łódź, Poznań oraz Katowice i Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię. Zwycięstwo przypadło Trójmiastu, a na kolejnych miejscach znalazły się Poznań i Wrocław.

Reklama

Wśród ocenianych kategorii były m.in.: dostępność drogowa, kolejowa i lotnicza, wielkość tzw. puli talentów, koszty pracy, dostępność nowoczesnej powierzchni biurowej, jej jakość i cena najmu, ogólna ocena jakości życia, jakość uniwersytetów, współpraca między ośrodkami i lokalnymi uczelniami, a także kooperacja z lokalnymi agencjami wsparcia inwestorów czy agencjami rozwoju.

Ranking obiektywny bazuje na analizie statystycznej. Oceniano te same kategorie co w rankingu subiektywnym, a dodatkowo od kilku do kilkunastu cech danej kategorii, aby prawidłowo ocenić pozycję danego ośrodka w stosunku do konkurentów. Tak skonstruowany ranking objął 15 ośrodków miejskich - poza miastami ocenianymi w rankingu subiektywnym, analizowano też: Lublin, Rzeszów, Bydgoszcz, Szczecin, Białystok, Kielce, Radom i Tarnów. Zwyciężyły: Warszawa, Kraków oraz Katowice i GZM.

„Dokładna analiza obu rankingów niesie cenną wiedzę dla władz lokalnych, wskazując na rozbieżność percepcji oraz stanu faktycznego. Tym samym może być wskazówką dla działań informacyjno-promocyjnych. Rozbieżności mogą być też przesłanką występowania głębiej zakorzenionych problemów, wymagających podjęcia działań zaradczych czy wyprzedzających” – skomentował wiceprezes ABSL Wojciech Popławski.

Sektor usług nowoczesnych w Polsce tworzy ponad 1,5 tys. centrów obsługi procesów biznesowych (BPO), usług wspólnych (SSC/GBS), IT oraz centrów badawczo-rozwojowych (R&D). Z danych PAIH wynika, że w 2020 r. podjęto decyzję o lokalizacji w Polsce 58 nowych inwestycji, z czego 44 dotyczyło usług dla biznesu. Ze względu na międzynarodowy charakter takich usług , 71 proc. podmiotów należy do firm zagranicznych - wiele centrów usług biznesowych świadczy je na rzecz klientów z całego świata, a tym samym branża jest istotnym eksporterem.

Specjaliści wskazują, iż czynnikami przemawiającym za lokalizacją centrów w Polsce są m.in.: korzystna lokalizacja, dogodna strefa czasowa pozwalająca obsługiwać inne regiony oraz potencjał, m.in. pod względem rynku pracy i ilości wykształconych pracowników w stosunku do innych gospodarek regionu Europy Środkowej i Wschodniej.

„Polska jest beneficjentem trendu związanego z nearshoringiem, czyli przenoszeniem procesów biznesowych bliżej produkcji lub centrów decyzyjnych. Dodatkowo tendencja do skracania łańcuchów dostaw w światowej gospodarce może spowodować, że centra w Polsce przejmą zlecenia płynące do tej pory do Azji” – ocenił wiceprezes Związku.