"Analizując dane z raportu Barometr Metrohouse i Gold Finance III kw. 2020 r., widać, że najbardziej aktywną grupą pod względem zakupowym są osoby między 30-tym a 40-tym rokiem życia" - czytamy w piątkowym komunikacie firm Metrohouse i Gold Finance.

Z raportu Barometr wynika, że zakupy dokonywane przez tę grupę wiekową stanowiły 44 proc. wszystkich transakcji - to więcej, w porównaniu z ubiegłym rokiem, kiedy to odsetek wynosił 35 proc.

Według autorów raportu, nabywcy z tej grupy wiekowej są również najbardziej aktywni w sprzedaży. "Tam odpowiedzialni są za 39 proc. transakcji na rynku wtórnym" - czytamy.

Reklama

Z kolei w grupie wiekowej 40-50 latków, zakupu nieruchomości dokonało 17 proc.. Odsetek transakcji w tej grupie jest mniejszy niż w III kw. 2019 r., kiedy było to 26 proc.

Kolejna grupa, to osoby między 20-tym a 30-tym rokiem życia. Jak zauważają autorzy Barometru, 14 proc. klientów z tym wieku dokonało zakupów mieszkaniowych, choć statystycznie średnia cena za metr kwadratowy przy zakupie była najwyższa. W analogicznym okresie 2019 r. ta sama grupa wiekowa dokonywała 18 proc. transakcji. Najrzadziej również występują jako strona sprzedająca - transakcje sprzedażowe w tej grupie osiągają 2 proc. wszystkich transakcji rejestrowanych przez agencję Metrohouse.

W grupie 60+ transakcji dokonało 13 proc. osób, jednak ich aktywność wzrosła, biorąc pod uwagę III kw. 2019 r., kiedy to odnotowano 8 proc. transakcji. Wśród tej grupy zarejestrowano zakup najmniejszych lokali.

Z Barometru wynika, że wśród najczęściej pojawiających się powodów zakupu wciąż przeważają cele inwestycyjne.

"Inwestycja rozumiana jest jako zakup mieszkania pod wynajem długo- lub krótkoterminowy, ale też np. nabycie lokalu dla studiujących dzieci. To aż 35 proc. wszystkich transakcji. Statystyki z ubiegłego roku pokazują dokładnie taki sam wynik" - czytamy.

Zaraz po zakupach inwestycyjnych w statystykach pojawia się, tak jak rok wcześniej, zakup pierwszej nieruchomości (25 proc.). Przeprowadzka do większej nieruchomości to również częsty powód (24 proc.), i tu porównując ubiegły rok można dostrzec, że nabywcy częściej kupują coraz większe nieruchomości. W III kw. 2019 r tego typu transakcje stanowiły 13 proc. ogółu.

Według autorów raportu, znacznie rzadziej dokonywane są zakupy nieruchomości z uwagi na przeprowadzkę do innego miasta lub do mniejszej nieruchomości (7 proc.). W ubiegłym roku zmiana lokum na mniejsze stanowiła 4 proc. wszystkich transakcji. (PAP)

autor: Aneta Oksiuta