Bezpieczny kredyt 2 proc. Kto się kwalifikuje?

O tani kredyt będą mogły ubiegać się osoby do 45. roku życia. Oprócz posiadania zdolności kredytowej muszą spełniać jeden ważny warunek: nie mogą posiadać (teraz ani w przeszłości) mieszkania, domu ani spółdzielczego prawa do lokalu lub domu.

Reklama

Resort rozwoju precyzuje to tak:

  • kredytobiorca oraz osoby wchodzące w skład jego gospodarstwa domowego nie posiadają i nie posiadały prawa własności lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego, chyba że prawo do dotyczy łącznie nie więcej niż 1/2 udziału w jednym lokalu albo domu, zostało odziedziczone, a kredytobiorca nie zamieszkuje pod tym adresem,
  • kredytobiorcy oraz osobom wchodzącym w skład jego gospodarstwa domowego nie przysługuje i nie przysługiwało spółdzielcze prawo dotyczące lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego, chyba że prawo do dotyczy łącznie nie więcej niż 1/2 udziału w jednym lokalu albo domu, zostało odziedziczone, a kredytobiorca nie zamieszkuje pod tym adresem
  • kredytobiorca nie ukończył 45 lat, z tym że w przypadku, gdy kredyt zaciągają wspólnie małżonkowie lub rodzice co najmniej jednego wspólnego dziecka, wystarczy, że 45 lat nie ukończyło jedno z nich
  • kredytobiorca oraz osoby wchodzące w skład jego gospodarstwa domowego nie są stronami umowy innego kredytu udzielonego w celu nabycia prawa własności lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego lub spółdzielczego prawa dotyczącego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego.

Mieszkania lub domu zakupionego z wykorzystaniem programu Bezpieczny kredyt 2 proc. nie będzie można wynajmować – w takim przypadku dopłaty wygasną. Lokal ma być użytkowany na własne potrzeby mieszkaniowe.

Mieszkanie, dom, działka? Co możemy kupić korzystając z dopłat?

Korzystając z programu Bezpieczny kredyt 2 proc., możemy kupić mieszkanie lub dom jednorodzinny.

Kredytowane lokum można kupić zarówno na rynku pierwotnym, jak i wtórnym.

Środki z kredytu mogą zostać przeznaczenie na wydatki ponoszone w związku z budową domu, w tym z jego wykończeniem, oraz kupnem nieruchomości gruntowej lub jej części, w celu budowy na niej tego domu.

Jak wysoki może być kredyt?

Jeden kredytobiorca może uzyskać maksymalnie 500 tys. zł kredytu. Małżeństwa lub rodzice wychowujący dziecko we wspólnym gospodarstwie domowym mogą ubiegać się o wyższą kwotę – w ich przypadku nie może przekraczać 600 tys. zł.

Dofinansowanie jest przewidziane dla kredytów o okresowo stałej stopie procentowej.

Maksymalna kwota wkładu własnego kredytobiorcy została ustalona na 200 tys. zł.

Ile wyniesie dopłata?

Przez okres dofinansowania (10 lat) oprocentowanie kredytu wyniesie 2 proc. plus marża, prowizja i inne opłaty bankowe.

Jak czytamy na stronie Ministerstwa Rozwoju i Technologii, dopłata do rat kredytu jest różnicą między stałą stopą ustaloną w oparciu o średnie oprocentowanie kredytów o stałej stopie w bankach kredytujących, a oprocentowaniem kredytu zgodnie ze stopą 2 proc.

W programie wezmą udział banki, które podpiszą stosowną umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Resort rozwoju zakłada, że do programu przystąpią wszystkie banki komercyjne.

Jak długo będziemy płacić niższe raty?

Dopłata do kredytu będzie przysługiwała przez 10 lat.

Czy można obiegać się Bezpieczny kredyt 2 proc. bez wkładu własnego?

Tak, jest to możliwe. Można połączyć dopłaty z programem Mieszkanie bez wkładu.