W okresie styczeń-luty br. w ujęciu liczbowym liczba udzielonych kredytów mieszkaniowych wzrosła o 259,3% r/r do 46,6 tys., zaś w ujęciu wartościowym - o 351,5% r/r do 19,37 mld zł.

"W lutym 2024 roku banki udzieliły 21,8 tys. kredytów mieszkaniowych na wartość 9,1 mld zł. Wpływ na tak wysoką sprzedaż ma wyższa zdolność kredytowa. Przyczynił się do niej głównie wzrost realny wynagrodzeń oraz wydłużanie średniego okresu kredytowania. To z kolei przełożyło się na wyższą wartość udzielanego kredytu. Średnia kwota kredytu mieszkaniowego wynosi obecnie już 417,69 tys. zł i jest o 26,3% wyższa niż przed rokiem. Jednocześnie jest ona na historycznie rekordowym poziomie" - skomentował główny analityk Grupy BIK Waldemar Rogowski, cytowany w komunikacie.

Miesięczny odczyt Indeksu Jakości portfela kredytów mieszkaniowych w lutym 2024 r. wyniósł 1,45%. W ostatnich 12 miesiącach (od lutego 2023 r. do lutego 2024 r.) jakość portfela polepszyła się, o czym świadczy spadek Indeksu o (-0,08 pkt proc.).

"Obecny odczyt Indeksu jest lepszy od tego sprzed miesiąca (spadek o -0,3 pkt proc.). Szkodowość kredytów złotowych jest na niskim poziomie, a kredyty udzielane już w środowisku wysokich stóp procentowych są bardzo dobrze spłacane. Natomiast pogarsza się jakość kredytów indeksowanych i denominowanych do franka szwajcarskiego. Przyczyną tego zjawiska nie jest jednak ryzyko kredytowe, a ryzyko prawne związane z prowadzonymi procesami sądowymi" - wyjaśnił Rogowski.

Reklama