Pod koniec 2023 r. można było zaobserwować wzrost liczby wydawanych pozwoleń na budowę - wskazano w opublikowanym w środę raporcie "Puls nieruchomości: ziemia w cenie" PKO Banku Polskiego. Według autorów raportu deweloperzy stali się bardziej aktywni dzięki spadkowi inflacji, oczekują bowiem obniżki stóp procentowych i zwiększenia popytu na nieruchomości. Zgodnie z raportem do większej aktywności inwestycyjnej skłaniać mogą zmieniające się przepisy o planowaniu przestrzennym, w szczególności dotyczące wydania decyzji o warunkach zabudowy, a także stabilizacja cen materiałów budowlanych. Czynniki te wpływają na zwiększenie popytu na działki budowlane, co prowadzi do wzrostu cen - zauważono.

Rosnące ceny gruntów

Przedstawione w raporcie dane dotyczące pierwszej połowy 2023 r. wskazują na ok. 20 proc. wzrost cen gruntów pod zabudowę mieszkaniową w porównaniu z 2022 r. Średnia cena za m kw. wzrosła w miastach ogółem o ok. 22 proc. r/r, do 128 zł. Znacząco, według autorów opracowania, bo do 141 zł za m kw. (o 20 proc. r/r) wzrosła cena ziemi pod zabudowę mieszkaniową w miastach grodzkich o liczbie mieszkańców poniżej 200 tys. Ceny działek poza miastami wzrosły zaś o 21 proc. r/r - do 69 zł za m kw.

Reklama

Według przedstawionych w raporcie danych, pochodzących z bazy informacji o transakcji na rynku nieruchomości Cenatorium, w drugiej połowie 2023 r. w grupie największych miast ceny transakcyjne gruntów pod zabudowę były najwyższe w Warszawie (791 zł za m.kw.), Gdańsku (726 zł) i Krakowie (636 zł).

Rosną koszt lokalizacji premium

Jak wskazali autorzy raportu, ograniczona dostępność terenów budowlanych w największych miastach powoduje, że ceny gruntu w tych miastach są kilkukrotnie wyższe w porównaniu z lokalizacjami w powiatach graniczących z centrami aglomeracji. Według wyników cyklicznej ankiety NBP przeprowadzonej wśród deweloperów w 2023 r. ceny ziemi netto pod wielorodzinne projekty mieszkaniowe wzrosły średnio r/r o 20 proc. w przeciętnych lokalizacjach i o 32 proc. w bardzo dobrych lokalizacjach (w 2022 wzrost wyniósł odpowiednio 17 proc. i 30 proc.). W przypadku 6 największych miast wzrost r/r był wyższy – osiągnął 22 proc. w przeciętnych lokalizacjach i o 34 proc. w bardzo dobrych lokalizacjach. Według ankietowanych w 2023 r. zmalała podaż działek w dobrych lokalizacjach, pozostałe wymagają większych nakładów i są czasochłonne w przygotowaniu.

Krótkotrwała stabilizacja

W raporcie poinformowano, że w niepewnym otoczeniu regulacyjnym oraz makroekonomicznym w okresie od 3. kwartału 2022 r. do 2. kwartału 2023 r. inwestorzy ograniczyli występowanie o pozwolenia na budowę, co zmniejszyło presję na zakup gruntów budowlanych i w konsekwencji ustabilizowało ich ceny ofertowe. W 2023 liczba pozwoleń na budowę zmalała o ok. 20 proc. r/r, trend zmienił się na rosnący pod koniec roku. W pierwszym kwartale 2024 r. liczba pozwoleń na budowę wzrosła o 45 proc. r/r w przypadku deweloperów i o 13 proc. r/r w przypadku inwestorów indywidualnych. Dla porównania w tym samym okresie 2023 r. odnotowano spadki 34 i 35 proc. r/r.

Polacy szukają nowych opcji inwestycyjnych

W 2023 r. znacząco wzrosły ceny działek rekreacyjnych – o 29 proc. r/r w pierwszym kwartale 2023 r. i o 32 proc. r/r w 2. kwartale. Według ekspertów PKO BP zwiększone zakupy tych gruntów są pobudzane chęcią ochrony oszczędności, różnicowania portfela aktywów, jak i obserwowaną od kilku lat tendencją wyprowadzania się w strefę podmiejską, wzmacnianą upowszechnieniem hybrydowego modelu pracy.

W analizie zwrócono uwagę, że ożywienie na rynku mieszkaniowym w drugiej połowie 2023 r. skutkowało wzrostem popytu na grunty, co przy małej dostępności ziemi do zabudowy, szczególnie w największych miastach, skutkowało też wzrostem zainteresowania rewitalizacją terenów przemysłowo-usługowych. Niskie zainteresowanie gruntami przeznaczonymi pod obiekty biurowo-usługowe przełożyło się na stabilizacją rynku. Spowolnienie na rynku magazynowo-logistycznym przyczyniło się do lekkiej korekty cenowej ziemi pod zabudowę wobec poprzedniego roku - dodano.

gkc/ mmu/