Liczba dni, w których obywatele pracują "dla pastwa" różni się w poszczególnych krajach UE w zależności od wysokości podatku od osób fizycznych, kwoty wolnej od podatku oraz wysokości przeciętnej pensji. Dla wyliczenia okresu, w którym obywatele poszczególnych krajów członkowskich Unii Europejskiej pracują dla państwa czyli na opłacenie podatku, składek na ubezpieczenie zdrowotne i innych „danin” przyjęto za podstawę średnią płacę oraz obowiązujący w danym kraju system podatkowy łącznie z różnymi ulgami podatkowymi. Polak będzie pracował w 2018 roku dla państwa 149 dni, natomiast Czech nieco dłużej bo 174. Mniej więcej tyle samo dni co Czesi będą musieli przepracować obywatele Islandii, Holandii, Niemiec i Słowenii, aby uregulować swoje zobowiązania wobec państwa - wynika z raportu firmy konsultingowej Deloitte z 30 stycznia br..

Najkrócej będą musieli pracować w tym roku dla państwa obywatele Rumunii (124 dni) i Bułgarii (126 dni). Na trzecim miejscu pod tym względem znajduje się bogata Szwajcaria (127 dni), która nie jest państwem członkowskim UE, a na czwartym Litwa (133 dni). Najdłużej będą musieli pracować „dla państwa” obywatele Belgii (206 dni), Francji (206 dni), Luksemburga (aż 271 dni) (zob. tabela). Dla niektórych pracujących mieszkańców Unii Europejskiej tzw. dzień wolności podatkowej, od którego całą pensję mogą już przeznaczyć dla siebie i swojej rodziny przypadnie w maju, ale dla większości dopiero w czerwcu i lipcu, a w przypadku najbogatszych obywateli Luksemburga dopiero 28 września. Oczywiście przy założeniu , że w br. roku nie dojdzie w/w państwach do zmiany stawek podatkowych.

Faktem bowiem jest, że podane w zamieszczonej tabeli wskaźniki ulegają często w poszczególnych krajach zmianie wraz ze zmianą stawek podatkowych i kwot wolnych od podatku oraz podwyżek płac. Zbyt częste zmiany stawek podatkowych w niektórych krajach zwiększają m.in. niepewność podatników odnośnie kwoty, jaką będą musieli zapłacić państwu i utrudniają im mniej lub bardziej racjonalne wydatkowanie swoich dochodów.

Liczba dni pracy na pokrycie zobowiązań podatkowych (x) w 2018 roku
Kraj Liczba dniDzień wolności podatkowej
Rumunia 124 3,5
Bułgaria 126 6,5
Szwajcaria 127 7,5
Litwa 133 11,5
Cypr 143 22,5
Łotwa 144 22,5
Irlandia 144 23,5
Polska 149 27,5
Malta 149 27,5
Wlk, Brytania 151 29,5
Słowacja 151 30,5
Hiszpania 152 30,5
Estonia 153 1,6
Norwegia 159 7,6
Portugalia 168 16,6
Islandia 170 19,6
Holandia 172 19,6
Niemcy 174 22,6
Czechy 174 23,6
Słowenia 174 22,6
Węgry 182 1,7
Grecja 187 5,7
Włochy 189 6,7
Szwecja 190 7,7
Finlandia 194 13,7
Austria 198 17,7
Dania 200 17,7
Belgia 206 24,7
Francja 208 26,7
Luksemburg 271 28,9
Źródło: Deloitte Consulting Co.

>>> Polecamy: Pensje nie są najważniejsze. Polacy najchętniej zmieniają pracę dla benefitów