PFR: 265,3 tys. firm otrzymało 49,5 mld zł subwencji w ramach tarczy finansowej


Warszawa, 15.06.2020 (ISBnews) - Subwencje w ramach tarczy finansowej otrzymało 265 344 firmy, na konta których za pośrednictwem banków wypłacono 49,5 mld zł, podał Polski Fundusz Rozwoju (PFR).
"Z #TarczaFinansowaPFR skorzystało ponad 265 tys. firm, na których konta trafiły subwencje w łącznej kwocie 49,5 mld zł. Mikrofirmy otrzymały z tego 14,5 mld zł, a MŚP 35 mld zł " - czytamy na profilu PFR na Twitterze.
Firmy, które skorzystały z subwencji zatrudniają łącznie ponad 2,5 mln osób.
Od 29 kwietnia 17 banków komercyjnych oraz większość banków spółdzielczych przyjmuje drogą elektroniczną wnioski o udzielenie subwencji w ramach programu. Mikrofirmy (zatrudniające co najmniej 1 pracownika) oraz małe, średnie i duże przedsiębiorstwa otrzymają pomoc w postaci subwencji finansowych o łącznej wartości 75 mld zł. Mikrofirmy mogą uzyskać pomoc do 324 tys. zł, a MŚP do 3,5 mln zł. 75% subwencji może być bezzwrotna pod warunkiem utrzymania miejsc pracy i działalności.
(ISBnews)