Transformacja cyfrowa to temat drugiego wysłuchania Krajowego Planu Odbudowy, których seria zapoczątkowana została w poniedziałek. Uczestnikami wysłuchania są np. przedstawiciele samorządów, organizacji pozarządowych i pracowniczych.

Transformacja cyfrowa zmienia rynek pracy

"Transformacja cyfrowa pewnych dziedzin gospodarki powoduje zmianę sposobów świadczenia pracy" - powiedział Jerzy Wysokiński z Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych, zwracając uwagę, że trzeba pilnować, by nie nastąpiło zaburzenie roli pracodawcy i pracobiorcy. "Bardzo ważne będzie zapewnienie przekształceń prawnych, które w sytuacji świadczenia na masową skalę pracy zdalnej, które w sytuacji masowego zastępowania pracowników przez roboty i sztuczną inteligencję nie spowodują tego, że Polska spadnie z pozycji lidera gospodarki z najmniejszą liczbą osób bezrobotnych" - podkreślił.

Wysokiński porównał transformację cyfrową do procesu elektryfikacji, podkreślając, że trzeba zadbać o zatarcie białych plam w dostępie do internetu. "Konieczne jest przyspieszenie inwestycji w zapewnienie dostępu do szerokopasmowego internetu oraz jak najszybsze uruchomienie technologii 5G" - mówił, zwracając uwagę na potrzebę zmian w przepisach prawa budowlanego szybciej, niż przewiduje to KPO.

Związkowcy chcą regulacji

Także Sławomir Broniarz, prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego (ZNP) mówił o potrzebie uregulowania stosunków pracowniczych w kontekście transformacji cyfrowej.

"Jest absolutna potrzeba uporządkowania prawa pracy w zakresie tego, co wiąże się z pracą zdalną, ale także w aspekcie uprawnień pracowniczych i kosztów ponoszonych przez pracowników" - powiedział. Ocenił, że np. podczas pandemii gros kosztów pracy zdalnej w szkolnictwie ponosili nauczyciele.

Krajowy Plan Odbudowy to kompleksowy dokument określający cele związane z odbudową i tworzeniem odporności społeczno-gospodarczej Polski po kryzysie wywołanym przez pandemię COVID-19. Zostały w nim zawarte propozycje reform i inwestycji, które pomogą Polsce wrócić na właściwe tory rozwoju. Na cyfryzację ma być przeznaczone 20 proc. łącznej kwoty wsparcia.

Przygotowanie KPO wynika z Europejskiego Instrumentu Odbudowy i Odporności (Recovery and Resilience Facility - RRF), który przewiduje 750 mld euro pomocy dla państw członkowskich.

26 lutego Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej rozpoczęło konsultacje KPO, które trwają do 2 kwietnia 2021 r. Do końca kwietnia br. Polska ma czas na przekazanie KPO Komisji Europejskiej. Ta z kolei będzie miała dwa miesiące na zaakceptowanie planu.