W drugim kwartale tego roku było oferowanych 862 tys. wolnych miejsc pracy, czyli o 77,5 tys. więcej niż w pierwszych trzech miesiącach 2020 roku. ONS wyjaśnił, że wzrost ten najmocniej był napędzany przez wakaty w sektorach gastronomiczno-hotelarskim oraz handlu detalicznym, które w drugim kwartale mogły wznowić działalność w ramach wychodzenia z lockdownu.

W samym tylko sektorze gastronomiczno-hotelarskim liczba wakatów wzrosła o 73 tys. do 102 tys. "Istnieją dowody na niedobór wykwalifikowanych pracowników w tym sektorze oraz na to, że pracownicy znajdywali alternatywne obszary zatrudnienia przed ponownym otwarciem sektora" - wskazał ONS.

Urząd poinformował też, że liczba pracowników zatrudnionych na etatach zwiększyła się w czerwcu o 356 tys., co stanowi największy miesięczny wzrost od początku pandemii i wyniosła 28,9 mln. Największy wzrost zatrudnienia również miał miejsce w branży gastronomiczno-hotelarskiej.

Wprawdzie w skali całego kraju liczba zatrudnionych pracowników wciąż pozostaje niższa o 206 tys. w stosunku do poziomu sprzed pandemii, ale w niektórych regionach - na północnym wschodzie, północnym zachodzie Anglii, w East Midlands oraz w Irlandii Północnej - te liczby są już wyższe niż były w pierwszym kwartale 2020 roku.

"Rynek pracy kontynuuje ożywienie, z kolejnym dużym wzrostem w czerwcu liczby pracowników na etatach, jednak nadal jest ich ponad 200 tys. mniej w stosunku do poziomów sprzed pandemii, a duża liczba pracowników pozostaje na postojowym" - powiedział Darren Morgan, dyrektor działu statystyk ekonomicznych w ONS.

W drugim kwartale tego roku bezrobocie w Wielkiej Brytanii wynosiło 4,8 proc., czyli było o 0,9 punktu proc. wyższe niż przed pandemią, ale o 0,2 punktu proc. niższe niż w poprzednim kwartale.