Państwowa Inspekcja Pracy przypomina, że temperatura w pomieszczeniach, przeznaczonych dla kadry, powinna być dostosowana do rodzaju pracy.

Ile powinna wynosić temperatura w pracy?

  • Temperatura nie powinna być niższa niż 14 st. C w miejscach, gdzie wykonywana jest ciężka praca fizyczna. „Chyba że względy technologiczne na to nie pozwalają” – przypomina w komunikacie inspekcja. 
  • W pomieszczeniach biurowych lub tam, gdzie wykonywana lekka praca fizyczna, temperatura nie może być niższa niż 18 st. C.
Reklama

Inspekcja podkreśla, iż „odstępstwa” ws. temperatury w lokalach nie mogą być usprawiedliwiane „sytuacją ekonomiczną”.

Zbyt niska temperatura w firmie. Co grozi pracodawcy?

Odpowiedzialność za zapewnienie odpowiedniej temperatury w pomieszczeniach ponosi pracodawca.

Jeśli temperatura w firmie jest niższa (niż przewiduje regulamin BHP), a zgłoszenie tego faktu pracodawcy nie przyniosło rezultatu, przełożeni mogą za złamanie przepisów otrzymać grzywnę. Maksymalna wysokość kary w takim przypadku to 30 tys. zł.

Jeśli to pracownik nie będzie stosował się do przepisów ws. odpowiedniej temperatury w pomieszczeniach, może otrzymać karę nagany, a także karę pieniężną.

Zgłoszenia do Państwowej Inspekcji Pracy ws. naruszenia praw pracowniczych można złożyć m.in. pisemnie za pomocą poczty elektronicznej lub formularza (e-skarga) oraz ustnie.