Nowa wersja projektu przewiduje, że sygnalista będzie mógł poprosić o wystawienie mu zaświadczenia potwierdzającego prawo do ochrony przed zwolnieniem czy dyskryminacją.

Przyjmowaniem zgłoszeń o naruszeniach prawa, które sygnalistom trudno będzie zaadresować do konkretnego urzędu, zajmie się Państwowa Inspekcja Pracy. Pierwotnie miał się tym zajmować Rzecznik Praw Obywatelskich.

Wszystko wskazuje na to, że nowe przepisy, które przewidują powszechną ochronę przed zwolnieniem i dyskryminacją sygnalistów zatrudnionych nie tylko na etatach, ale i na kontraktach, mogą wejść w życie w pierwszej połowie przyszłego roku. Po upływie dwumiesięcznego vacatio legis od publikacji w Dzienniku Ustaw przedsiębiorcy zatrudniający powyżej 250 pracowników będą musieli utworzyć systemy zgłaszania naruszeń prawa wewnątrz ich organizacji. Już 17 grudnia 2023 r. nowe regulacje będą musieli wdrożyć także pracodawcy zatrudniający od 50 do 249 osób.