Z badań oczekiwań konsumentów przeprowadzonych przez NY Fed wynika, że wzrost był bardziej wyraźny w przypadku osób zatrudnionych w porównaniu z osobami bez pracy. Badanie, które NY Fed przeprowadza co cztery miesiące, podkreśla siłę presji płacowej i wyzwania stojące przed decydentami Fed, którzy próbują stłumić najsilniejszą inflację od pokolenia.

Prezes Fed Jerome Powell, po tym, jak bank centralny USA podniósł stopy procentowe o pół punktu, opisał płace jako rosnące „znacznie powyżej tego, co byłoby zgodne z 2 proc. inflacją”. W czasie, gdy presja cenowa na towary i mieszkania słabnie, urzędnicy Fed skupiają się na płacach jako jednym z obszarów, które mogą spowodować, że inflacja będzie trwale utrzymywać się w sektorze usług.

ikona lupy />
Średnia płaca progowa to najniższa płaca, którą pracownicy byliby skłonni przyjąć za nową pracę / Bloomberg

Płaca progowa

Reklama

Płaca progowa (czyli najniższa płaca, którą pracownicy byliby skłonni przyjąć za nową pracę - przyp. red.) rośnie od 2017 r., ale wzrost ten przyspieszył po rozpoczęciu pandemii, wynika z badań NY Fed. Żądania płacowe dla zatrudnionych pracowników wzrosły o 19,4 proc. od marca 2020 r. do listopada 2022 r., w porównaniu do 12-proc. wzrostu dla respondentów, którzy byli bez pracy. Tymczasem ceny konsumpcyjne wzrosły od marca 2020 r. o 15,6 proc.

Wśród osób zatrudnionych najbardziej dramatyczny wzrost odnotowano wśród osób bez wyższego wykształcenia. W tym przypadku płaca progowa wzrosła o 27 proc.

Według raportu jednym z czynników napędzających wzrost oczekiwań podczas pandemii jest to, że pracownicy przywiązują większą wagę do świadczeń pozapłacowych, które otrzymują w ramach swojej pracy, takich jak opieka zdrowotna i elastyczna organizacja pracy.