"W ramach postanowień paktu spółka zobowiązana była do 2023 roku m.in. do zapewnienia trwałości zatrudnienia pracownikom spółki (gwarancja zatrudnienia na określony w Pakcie okres dla zatrudnionym w dniu wejścia w życie Paktu). Postanowienia paktu w tym zakresie stały się więc bezprzedmiotowe. Natomiast obecnie obowiązują niektóre postanowienia paktu, np. uregulowane w § 5. ust. 1 paktu zobowiązanie do wprowadzania corocznej podwyżki płac uzależnionej od wyniku i sytuacji finansowej spółki" - podano w komunikacie.

Zwolnienia mogą objąć 30 proc. załogi, a powodem są kłopoty finansowe

Jak wskazała spółka, wypowiedzenie paktu jest jednym z rozwiązań w zakresie ograniczenia kosztów, w tym pracowniczych i reorganizacji wprowadzanych przez zarząd spółki w ramach poprawy wyników finansowych PKP Cargo. To jeden z elementów trwających działań optymalizacyjnych, które mają zapewnić stabilność finansową i dalszy rozwój spółki.

Reklama

PKP Cargo wyjaśniło, że samo wypowiedzenie paktu nie powoduje powstania po stronie grupy bezpośrednich oszczędności finansowych, ale jest elementem niezbędnym z punktu widzenia przepisów prawa w prowadzonym obecnie procesie optymalizacyjnym.

Okres wypowiedzenia paktu wynosi trzy miesiące. "Równolegle z obszarem kosztów pracowniczych Zarząd podejmuje również inne działania mające na celu wygenerowanie oszczędności" - dodano. Wcześniej, bo 13 maja PKP Cargo poinformowało, że zamierza od 1 czerwca skierować część pracowników na tzw. nieświadczenie pracy, czyli czasowo zwolnić ich z obowiązku świadczenia pracy. Może to objąć 30 proc. załogi, a powodem są kłopoty finansowe.

Miliony oszczędzone na Widzewie

10 maja br. PKP Cargo wycofało się ze skutkiem natychmiastowym z umów sponsoringowych zawartych z klubem sportowym Widzew Łódź, z Polskim Komitetem Olimpijskim oraz z klubem Unia Skierniewice. Jak podał przewoźnik, "oszczędności z tego tyłu będą liczone w milionach złotych".

PKP Cargo jest największym kolejowym przewoźnikiem towarowym w Polsce. Jako Grupa oferuje usługi logistyczne, łącząc transport kolejowy, samochodowy oraz morski. Świadczy samodzielne przewozy towarowe na terenie Polski oraz: Czech, Słowacji, Niemiec, Austrii, Holandii, Węgier, Litwy i Słowenii. PKP Cargo to spółka akcyjna, największym pojedynczym akcjonariuszem jest PKP, które posiada 33,01 proc. akcji.

W 2023 r. PKP Cargo osiągnęło zysk netto w wysokości 82,10 mln zł, wobec 148 mln zł w 2022 r. Tymczasem przychody z działalności operacyjnej osiągnęły 5,55 mld zł, wobec 5,49 mld zł w 2022 r.

autor: Łukasz Pawłowski