W raporcie z badania stwierdzono, że ograniczona wiara w zaangażowanie w pracę podczas zdalnego wykonywania obowiązków służbowych to jeden z najczęstszych powodów, dla których część firm nie wprowadzi elastycznego modelu pracy po ustaniu pandemii koronawirusa.

Jak podano, jedynie 19 proc. pracodawców przyznało, że podczas pandemii i zdalnej pracy zauważyło spadek jej efektywności. 57 proc. uznało, że wprowadzenie nowych technologii, które pozwolą na efektywną pracę zdalną, po pandemii będzie miało duże znaczenie dla budowania pozytywnego wizerunku pracodawcy, a co za tym idzie - zatrzymania czołowych pracowników i przyciągnięcia najlepszych specjalistów na rynku.

Z badania przeprowadzonego na próbie 1500 osób zajmujących stanowiska decyzyjne w europejskich firmach wynika, że 39 proc. pracodawców uznało, iż podczas pracy zdalnej obowiązki służbowe nie są wykonywane równie efektywnie i sumiennie, jak w biurze. 35 proc. zadeklarowało zaś pełne zaufanie względem zaangażowania swoich pracowników w obowiązki służbowe na pracy zdalnej.

Reklama

W ankiecie wykazano też, że powrót do biura budzi obawy: 42 proc. pracodawców przyznało, że członkowie ich zespołów obawiają się powrotu do biura i przebywania w dużych skupiskach ludzi.