W porównaniu z tym samym kwartałem poprzedniego roku zatrudnienie wzrosło o 1,8 proc. w strefie euro i o 1,9 proc. w UE w drugim kwartale 2021 r. I także w tej perspektywie widać, że europejska gospodarka ruszyła z miejsca - w pierwszym kwartale 2021 r. notowano spadki zatrudnienia odpowiednio o 1,8 proc. i 1,6 proc..

Przepracowane godziny wzrosły o 2,7 proc. w strefie euro i o 2,4 proc. w UE w drugim kwartale 2021 r. w porównaniu z poprzednim kwartałem. W porównaniu z tym samym kwartałem poprzedniego roku wzrost wyniósł 17 proc. w strefie euro i 14,7 proc. w UE.

Wzrost zatrudnienia w państwach członkowskich

Reklama

W drugim kwartale 2021 roku najwyższy wzrost zatrudnienia w porównaniu z poprzednim kwartałem odnotowały Łotwa (+5,7 proc.), Grecja (+2,8 proc.) oraz Dania i Portugalia (po +1,9 proc.). Spadki zaobserwowano w Estonii (-1,1 proc.) i Hiszpanii (-0,9 proc.).

W Polsce w drugim kwartale 2021 roku liczba zatrudnionych pracowników wzrosła w porównaniu do poprzedniego kwartału o 1,2 proc., co w przypadku przepracowanych godzin dało wzrost o 2,3 proc. W relacji rocznej zatrudnienie wzrosło o 2,3 proc., natomiast liczba przepracowanych godzin o 8,2 proc.

Na podstawie danych wyrównanych sezonowo Eurostat szacuje, że w drugim kwartale 2021 r. w UE zatrudnionych było 207,5 mln osób, z czego 159,0 mln w strefie euro.