Praca zdalna i hybrydowa na dobre "osadziła się" w codzienności. W ten sposób pracuje już 35 proc. Polaków – twierdzi w raporcie ogłoszonym w środę portal Pracuj.pl.

"Pracownicy +hybrydowi+ najchętniej spotykają się w biurach w poniedziałki. Dziś większość z nich nie wyobraża sobie pełnego powrotu do biur. 9 na 10 nie chce wracać do modelu stacjonarnego, ale tylko co czwarty preferuje w pełni zdalny tryb" – informuje.

W raporcie podkreślono, że odwrotu od zmian już nie ma, ponieważ większość badanych zwraca uwagę w ofertach pracy na podejście firm do elastycznych modeli zatrudnienia. Według portalu 91 proc. pracujących hybrydowo lub zdalnie chce kontynuować ten model. Praca hybrydowa ma być preferowanym modelem także po pandemii.

"Po niemal dwóch latach pandemii koronawirusa wciąż dominuje w pełni stacjonarny model – woli go 65 proc. respondentów. Jednak już blisko co czwarty Polak deklaruje pracę hybrydową (24 proc.), a co dziesiąty – w pełni zdalną (11 proc.). Podsumowując, przynajmniej częściowo poza biurem lub siedzibą firmy obowiązki wykonuje więcej niż co trzeci Polak" – stwierdza portal w raporcie.

Reklama

W sposób zdalny i hybrydowy częściej pracują osoby w wieku 25-34 lat oraz mieszkańcy miast powyżej 500 tys. osób. "W tych grupach odsetek osób niewykonujących obowiązków bezpośrednio z biura lub siedziby firmy wzrasta odpowiednio do 41 proc. i 49 proc." – informuje portal.

Zwraca uwagę, że kryterium wieku wskazuje, że zwłaszcza osoby z kilkuletnim doświadczeniem, które mają często małe dzieci, doceniają zalety elastycznej pracy w domu. Z kolei w dużych miastach na udział pracy zdalnej i hybrydowej wpływ może mieć profil ulokowanych w nich firm.

Z danych portalu wynika, że pod koniec 2021 roku już 19 proc. aktywnych ofert dotyczyło pracy zdalnej - kilkakrotnie więcej niż przed pandemią.

"Analizując wyniki badania dotyczące osób pracujących hybrydowo, można dostrzec, że element zdalny nieco częściej obejmuje w niej ponad połowę etatu. Badanie wskazuje więc, że w modelach mieszanych praca zdalna coraz rzadziej pełni rolę rzadko wykorzystywanego benefitu, a stanowi bardzo ważny element grafiku" – ocenia Pracuj.pl.

Badacze zapytali osoby pracujące w modelu zdalnym i hybrydowym, jak chciałyby wykonywać obowiązki w przyszłości. Raport wskazuje, że popularność pracy w tych modelach powinna się utrzymać także po opanowaniu pandemii. Badani najczęściej wybierali model hybrydowy (ogółem 66 proc.), co może potwierdzać prognozy o jego rosnącej roli w przyszłych latach – podkreśla portal.

Analizy pokazują trend wzrostowy w udziale ofert pracy zdalnej w 2021 roku w całej puli ogłoszeń na Pracuj.pl. Wciąż jednak ich udział nie pokrywa się skalą z dużym odsetkiem kandydatów, którzy chcieliby wykonywać obowiązki spoza biura.

"Ponad 44 proc. badanych zniechęciłoby się do aplikowania do firmy, jeśli dowiedzieliby się, że pracodawca oczekuje od nich pracy wyłącznie na miejscu. Niechęć najczęściej wyrażały kobiety oraz mieszkańcy miast powyżej 500 tys. mieszkańców i wsi" – czytamy w raporcie.

Pracuj.pl podkreśla, że większość badanych (75 proc.) aplikowałaby do pracodawcy, który rekompensuje pracownikom część kosztów pracy zdalnej, np. narzędzi, rachunków za prąd. Prawie tyle samo chciałoby mieć wybór modelu pracy, a także byłoby zainteresowanych aplikowaniem do pracodawcy, który ma siedzibę poza ich miejscem zamieszkania i jest gotowy zatrudniać osoby z innych lokalizacji.