Jak wskazano w informacji, po ubiegłorocznym dużym wzroście liczby ofert pracy dla juniorów i juniorek w IT, w tym roku ich odsetek spadł niemal dwukrotnie i wynosi niecałe 7 proc. ogłoszeń (wobec 15,4 proc. w ub.r.). Spadkowi ofert towarzyszy - jak zauważono - obniżenie liczby oczekiwań ze strony oferujących pracę. "W latach 2020-2021 liczba wymagań w ofertach juniorskich opisywanych jako must-have wynosiła średnio 6,09 i 6,63. W 2022 roku spadła do 5,73, a w 2023 roku wynosi już tylko 3,75" - napisano. Wskazano również, że mało jest tzw. ofert dla informatyków bez doświadczenia: obecnie stanowią one zaledwie 1,6 proc. wszystkich ogłoszeń.

Według CEO No Fluff Jobs Tomasza Bujoka, choć zapotrzebowanie na specjalistów i specjalistki z branży technologicznej nie maleje, to firmy wciąż wolą zatrudniać bardziej samodzielne osoby z dłuższym stażem pracy. "Rozwiązania AI (sztucznej inteligencji - PAP), takie jak ChatGPT czy GitHub Copilot, potrafią już wykonać wiele zadań, które do niedawna przypadały juniorkom i juniorom, co dodatkowo zwiększa próg wejścia i wymusza opanowanie nowych narzędzi" – powiedział. Dodał, że przy obecnym tempie rozwoju AI praca w IT bez oswojenia tych rozwiązań może stać się wkrótce mniej efektywna.

Jednocześnie - jak zauważyli autorzy analizy - nie zmienia się tendencja, jeśli chodzi o oferowane zarobki, które konsekwentnie rosną. Obecnie mediana dolnych i górnych widełek wynagrodzeń dla juniora na umowie o pracę wynosi 6-9 tys. zł brutto, a na umowie B2B 7-11,2 tys. zł netto (+VAT). W stosunku do ubiegłego roku jest to wzrost odpowiednio o 250-500 zł oraz 280-1200 zł.Z danych No Fluff Jobs wynika, że najbardziej opłaca się specjalizować w kategorii DevOps (10-15 tys. zł netto + VAT na B2B i 7-10 tys. zł brutto na UoP), Big Data (9-13,4 tys. zł netto + VAT na B2B i 7-10 tys. zł brutto na UoP) oraz Embedded (7,1-10,8 tys. zł netto +VAT na B2B i 5,5-8 tys. zł brutto na UoP).

Umowy o pracę zyskują

Reklama

Z danych portalu wynika, że choć kontrakt B2B niezmiennie pozostaje najczęściej oferowaną formą zatrudnienia (blisko ¾ publikowanych ogłoszeń dla juniorów dla młodych), to na przestrzeni ostatnich trzech lat widać wyraźny wzrost popularności umów o pracę. "W 2020 r. proponowano je w 48 proc. ofert pracy, obecnie jest to już ponad 57 proc. Odsetek ogłoszeń zawierających propozycję pracy na umowie zlecenia nie przekracza 2,5 proc., a umowa o dzieło pojawia się jeszcze rzadziej – w mniej niż 0,5 proc. ofert" - wskazano.

Widoczną tendencją jest też odchodzenie od pracy zdalnej na rzecz stacjonarnej lub hybrydowej. Wskazano, że możliwość pracy zdalnej jest wymieniana w 35 proc. ogłoszeń, chociaż jeszcze w ubiegłym roku odsetek ten wynosił 45 proc. "Obecnie pracodawcy i pracodawczynie najczęściej oczekują od osób zatrudnionych na stanowiskach juniorskich pracy stacjonarnej (43 proc. ogłoszeń, podobnie jak w ubiegłym roku). Możliwość pracy hybrydowej pojawia się w 22 proc. ogłoszeń kierowanych do juniorów (w 2022 r. - 12 proc.)" - napisano.

No Fluff Jobs to portal z ogłoszeniami dla branży IT dostępny w 6 krajach i 8 językach. (PAP)

autorka: Ewa Wesołowska