"W 2023 r. przeciętny Polak w wieku 15 lat lub więcej pracował zawodowo o 11 minut dłużej niż w 2013 r. Poświęcał także o 14 minut więcej na prace domowe, w tym na opiekę nad członkami gospodarstwa domowego, przeznaczał za to mniej czasu na odpoczynek" - napisano.

Jak dodano, w 2023 r. prawie połowę doby (47,4 proc.) Polacy w wieku 15 lat lub więcej przeznaczali na zaspokojenie potrzeb fizjologicznych, a 29,9 proc. doby zajmowało im wykonywanie różnego typu obowiązków (w tym także podejmowanych dobrowolnie). Na odpoczynek poświęcali 18,1 proc. doby, a 4,6 proc. zajmowało im przemieszczanie się.

Reklama

"Przeciętny czas przeznaczany na prace domowe, w tym opiekę nad członkami gospodarstwa domowego (15,0 proc. doby) był dłuższy od czasu poświęcanego na pracę zawodową (12,8 proc.). W ramach odpoczynku najwięcej czasu (10,1 proc.) zajmowało korzystanie ze środków masowego przekazu, a w drugiej kolejności – życie towarzyskie, uczestnictwo w rozrywce i kulturze (4,4 proc.)" - podkreślono w opisie wyników badań.

Więcej pracy w 2023 roku

"W 2023 r. przeciętny Polak w wieku 15 lat lub więcej pracował zawodowo o 11 minut dłużej niż w 2013 r. Poświęcał także o 14 minut więcej na prace domowe, w tym na opiekę nad członkami gospodarstwa domowego, przeznaczał za to mniej czasu na odpoczynek" - napisano.

Jak dodano, w 2023 r. prawie połowę doby (47,4 proc.) Polacy w wieku 15 lat lub więcej przeznaczali na zaspokojenie potrzeb fizjologicznych, a 29,9 proc. doby zajmowało im wykonywanie różnego typu obowiązków (w tym także podejmowanych dobrowolnie). Na odpoczynek poświęcali 18,1 proc. doby, a 4,6 proc. zajmowało im przemieszczanie się.

Podział doby na prace domowe, zawodowe i odpoczynek w 2023 roku

"Przeciętny czas przeznaczany na prace domowe, w tym opiekę nad członkami gospodarstwa domowego (15,0 proc. doby) był dłuższy od czasu poświęcanego na pracę zawodową (12,8 proc.). W ramach odpoczynku najwięcej czasu (10,1 proc.) zajmowało korzystanie ze środków masowego przekazu, a w drugiej kolejności – życie towarzyskie, uczestnictwo w rozrywce i kulturze (4,4 proc.)" - podkreślono w opisie wyników badań.

Ile pracowały panie, a ile panowie?

Przyjrzano się też różnicy w dobowych budżetach czasu kobiet i mężczyzn.

"W 2023 r. kobiety poświęcały więcej czasu na obowiązki, co wynika przede wszystkim z przeznaczania przez nie większej ilości czasu na prace domowe i opiekę nad członkami gospodarstwa domowego (K – 18,2 proc., M – 11,2 proc. doby)" - napisano.

Jednocześnie mężczyźni więcej czasu przeznaczali na pracę zawodową: 16,4 proc. dobry versus 10,2 proc. w przypadku kobiet.

"Gdy jednak zsumujemy czas poświęcany pracy zawodowej oraz pracy domowej i opiece nad członkami gospodarstwa domowego to wartości te są podobne (K – 28,4 proc., M – 27,6 proc.) – na tego typu obowiązki kobiety poświęcały przeciętnie nieco więcej czasu (o 0,8 p. proc w strukturze doby)" - podsumowano.

Ile Polek i Polaków pracowało w I kw. 2024 r.?

Liczba pracujących w gospodarce narodowej na koniec stycznia 2024 roku wyniosła 15.064,8 tys., podał GUS.

GUS podał, że średnia wieku wyniosła 42,7 roku, mediana wieku 42,0 lata.

Według stanu na 31 stycznia, najwięcej, bo 2.781,5 tys. pracujących w gospodarce narodowej skupionych było w przetwórstwie przemysłowym, tj. 18,5 proc. ogółu pracujących. (PAP Biznes)

jz/ asa/ map/ ana/