Tylko o kilka procent respondentów mniej (63 proc.) uważa, że praca fizyczna jest ogólnie niedoceniana przez większość osób.

“Tymczasem sami badani fachowcy zauważają, że w trakcie pandemii COVID-19 znaczenie specjalizacji związanych z pracą fizyczną wzrosło (61 proc.). Można to było bardzo wyraźnie obserwować zarówno w przypadku rosnącego popytu na dostawców i kurierów, jak i np. popytu na pracę w magazynach, na halach produkcyjnych czy w budownictwie, zwłaszcza już po okresie najtrudniejszego lockdownu związanego z koronawirusem” - wskazano w wynikach badania.

Według respondentów w wielu wypadkach praca biurowa jest postrzegana jako bardziej wartościowa niż fizyczna. Jednocześnie badania pokazują, że respondenci mają przekonanie o wartości własnych działań - tylko co piąty badany uważa, że praca fizyczna nie jest równie ważna co praca biurowa.

Zdecydowanie najczęściej badani uważali, że są specjalistami w swoimi zawodzie - z taką opinią zgadza się niemal połowa z nich (46,5 proc.) - przeciwny był tylko co piąty respondent. Jednocześnie jednak już w przypadku pytania o satysfakcję z codziennej pracy liczba odpowiedzi twierdzących spada o kilka procent (39 proc.) - najwięcej z respondentów przyjęło w tym wypadku postawę neutralną.

Według badania ponad 4 na 10 badanych fachowców potwierdza, że ich sytuacja zawodowa pogorszyła się w trakcie pandemii COVID-19. Najczęściej z trudnościami mierzyli się pracownicy z kategorii budownictwo, wykończenia i montaż (53 proc.). Nieco lepiej sytuacja wyglądała w wypadku innych usług (46 proc.) oraz produkcji i operatorów maszyn (44 proc.). Stosunkowo najrzadziej pogorszenie warunków raportowali magazynierzy, a także kierowcy zawodowi, kurierzy i dostawcy.

Według deklaracji badanych najlepsze możliwości znalezienia pracy mają kierowcy, kurierzy i dostawcy. Wśród nich 61 proc. uważa, że w swojej branży łatwo znaleźliby nową pracę, 50 proc. - że dobrzy fachowcy mogą przebierać w ofertach, a 40 proc. - że w ich branży brakuje odpowiedniej ilości pracowników. Drugą grupą pod względem pewności swojej sytuacji na rynku są budowlańcy - 54 proc. z badanych uważa, że łatwo znaleźliby nową pracę. Dopiero na trzecim miejscu znaleźli się magazynierzy (45 proc.), mimo dużego pobudzenia rekrutacyjnego związanego z rozwojem branży e-commerce.

Z badania wynika, że 29 proc. respondentów deklarowało zadowolenie z otrzymywanego wynagrodzenia. Grupą badanych, która najczęściej wyrażała taką opinię są budowlańcy – taką opinię wyraziło 41 proc. z nich. Odsetek osób usatysfakcjonowanych z obecnych zarobków w przypadku kierowców, pracowników produkcji i osób świadczących inne usługi jest zbliżony do średniej dla wszystkich grup. Natomiast wyraźnie najmniej zadowoleni byli magazynierzy (18 proc.).

Raport "Kariera okiem fachowca. Pracownicy fizyczni o życiu zawodowym" oparty został na wynikach badania przeprowadzonego w maju 2021 przez ARC Rynek i Opinia na zlecenie portalu Pracuj.pl. Badanie przeprowadzono metodą CAWI (profesjonalnego formularza internetowego) na próbie 521 respondentów w wieku 18-49 lat. W próbie uwzględniono podział na pięć kategorii zawodowych: kierowcy zawodowi, kurierzy i dostawcy; produkcja, operatorzy urządzeń i maszyn; magazynowanie; budownictwo, wykończenia i montaż; inne usługi.