W ubiegłym tygodniu stanowisko w sprawie dyrektywy dot. pracowników delegowanych ustalili ministrowie pracy państw w Radzie UE. Przeciwko tym rozwiązaniom głosowały Polska, Węgry, Litwa i Łotwa, a Irlandia, Wielka Brytania i Chorwacja wstrzymały się od głosu. Następnie stanowisko w sprawie zmian w dyrektywie przyjął Parlament Europejski.

Rada zaproponował, by okres delegowania mógł wynosić 12 miesięcy z możliwością przedłużenia o kolejne pół roku. Europosłowie proponują dłuższy okres delegowania; chcą, żeby wynosił on do 24 miesięcy z możliwością przedłużenia w określonych przypadkach, by dokończyć prace.

Dla polskich firm - w tym transportowych - które delegują ponad 460 tys. pracowników do innych krajów członkowskich (najwięcej w całej UE), ma to niebagatelne znaczenie. Propozycja przewiduje bowiem, że po wygaśnięciu okresu delegowania do delegowanego pracownika będą miały zastosowanie wszystkie przepisy kraju przyjmującego, łącznie z koniecznością płacenia składek na ubezpieczenie społeczne. To z kolei znacznie podniesienie koszty i sprawi, że konkurencyjność polskich przedsiębiorstw na zachodzie znacznie się obniży.

Szymański ocenił we wtorek w radiowej Trójce, że stanowisko przyjęte przez Radę jest to "z całą pewnością rozwiązanie antyeuropejskie". "Nie będziemy milcząco przyglądać się propozycjom, których sens polega na tym, by reglamentować dostęp do wspólnotowego rynku. Nie na taką Unię się umawialiśmy" - podkreślił.

Wiceszef MSZ wyraził nadzieję, że krajom europejskim uda się określić taki kształt prawa dla transportu, że będzie można powiedzieć, iż kompromis jest "zrównoważony".

"Dzisiaj kompromis nie jest zrównoważony, (...) dlatego zdecydowaliśmy się głosować przeciw, aby ograniczyć mandat Rady w negocjacjach z Parlamentem, który poniekąd zmierza do jeszcze gorszych rozwiązań w tej sprawie" - mówił Szymański.

Wskazał w tym kontekście, że stanowisko ws. delegowanych pracowników jest korzystne dla nas tylko w sprawie progu dla delegowania długookresowego. "Jeśli chodzi o wymagania innego typu, socjalne, które są dużo poważniejszym problemem, Parlament reprezentuje stanowisko jeszcze bardziej protekcjonistyczny" - stwierdził wiceszef MSZ.

>>> Czytaj też: Które kraje żyją ponad stan? Mapa deficytów budżetowych i długów w UE