W ujęciu miesięcznym, przeciętne wynagrodzenie wzrosło o 0,5% i wyniosło 5 484,07 zł. Natomiast zatrudnienie w przedsiębiorstwach w ujęciu miesięcznym nie zmieniło się w ujęciu procentowym i wyniosło 6 318,9 tys. osób, podano w komunikacie.

Konsensus rynkowy to 4,7% wzrostu r/r w przypadku płac i 1,5% spadku r/r w przypadku zatrudnienia.

"W listopadzie 2020 r., przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw było zbliżone do notowanego miesiąc wcześniej, zaś w październiku br. w stosunku do września br. zaobserwowano jego minimalny wzrost o 0,1%. W porównaniu z analogicznym okresem ub. roku, w listopadzie br. nadal widoczny był spadek przeciętnego zatrudnienia (o 1,2%), ale w niewiele większym stopniu niż w poprzednim miesiącu, kiedy wynosił 1%" - czytamy w komunikacie.

Reklama

"W listopadzie br. zanotowano spowolnienie wzrostu przeciętnego zatrudnienia i odnotowano minimalny przyrost o ok. 0,5 tys. etatów. Tak wyraźne zmiany przeciętnego zatrudnienia w trakcie roku nie występowały w ubiegłych latach" - czytamy dalej.

Narastająco w okresie jedenastu miesięcy 2020 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku wzrosło prawie we wszystkich sekcjach PKD - od 0,4% w sekcji "Zakwaterowanie i gastronomia" do 8,1% w sekcji "Administrowanie i działalność wspierająca", co dało ogółem wzrost w sektorze przedsiębiorstw o 4,2%. Spadek o 2,4% odnotowano w sekcji "Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, podał Urząd.