Ostatni raz ujemny wzrost płac realnych miał miejsce od kwietnia do lipca 2020 r., kiedy to w brytyjską gospodarkę uderzyły pierwsze blokady związane z Covid-19.

Po stosunkowo szybkim ożywieniu, stopy wzrostu realnych zarobków pozostawały dodatnie przez ponad rok. Trwało to do listopada 2021 r., kiedy niedobory towarów i rosnąca inflacja opanowały Wielką Brytanię.

Od czasu rosyjskiej inwazji na Ukrainę w lutym 2022 r. rosnące ceny energii i produktów spożywczych tylko wzmocniły ten trend.

Realne dochody pracowników w Wielkiej Brytanii / statista.com