Od 1 stycznia 2023 roku płaca minimalna wzrosła do 3490 zł brutto. Od 1 lipca zacznie wynosić 3600 zł brutto.

Jaki dodatek?

Ustalając wysokość dodatku za pracę w nocy, bierze się pod uwagę liczbę godzin wynikającą z czasu pracy pracownika w danym miesiącu oraz stawkę godzinową wynikającą z minimalnego wynagrodzenia, stanowiącą iloraz miesięcznego wynagrodzenia minimalnego. Pierwszy czynnik określa się poprzez pomnożenie liczby pełnych tygodni danego miesiąca przez 40 godzin i dodanie 8 godzin do uzyskanego wyniku.

Reklama

Z powyższych kalkulacji wynikają następujące dodatki za przepracowanie godzin nocnych: 4,59 zł brutto w kwietniu; po 4,15 zł w maju i czerwcu, 4,29 w lipcu, 4,09 w sierpniu, 4,29 we wrześniu, 4,09 w październiku, 4,50 w listopadzie i 4,74 w grudniu.

Więcej dowiesz się z książki "Kodeks pracy 2023. Praktyczny komentarz z przykładami" dostępnej w Sklepie INFOR - Reklama własna