Średnie godzinowe koszty pracy w całej Unii Europejskiej maskują znaczne różnice, jakie występują między krajami Wspólnoty.

Najwyższe koszty pracy w UE

W 10 państwach UE godzinowe koszty pracy były powyżej średniej. Najdrożej godzina pracy kosztowała w Luksemburgu (53,9 euro), Danii (48,1 euro) i Belgii (47,1 euro). Powyżej 40 euro trzeba była zapłacić za godzinę pracy jeszcze w Holandii (43,3 euro), Francji (42,2 euro), Niemczech (41,3 euro), Austrii (40,9 euro) i Irlandii (40,2 euro).

Reklama

W całej Unii Europejskiej najniższe koszty pracy odnotowano w Bułgarii: 9,3 euro. Kolejne były: Rumunia (11,0 euro) i Węgry (12,8 euro).

Godzinowe koszty pracy w Polsce

Na tle innych państw Unii Europejskie praca w Polsce nadal jest stosunkowo tania. Według szacunków Eurostatu w Polsce w 2023 r. średnie godzinowe koszty pracy były na poziomie 14,5 euro (około 66 zł), czyli mniej niż połowę średniej UE. To siódmy najniższy koszt w całej UE.

Gdzie praca kosztuje najmniej?

W całej Unii Europejskiej najniższe koszty pracy odnotowano w Bułgarii, gdzie godzina pracy kosztowała w 2023 r. średnio 9,3 euro. Kolejne były: Rumunia (11,0 euro) i na Węgrzech (12,8 euro).

Taniej niż w Polsce praca kosztuje jeszcze w Chorwacji (14,4 euro), na Macie (14,2 euro) i Łotwie (13,5 euro).

Składniki kosztów pracy

Dwa główne składniki kosztów pracy to płace i koszty pozapłacowe (np. składki na ubezpieczenia społeczne płacone przez pracodawcę). Udział kosztów pozapłacowych w całkowitych kosztach pracy w całej gospodarce wyniósł 24,7 proc. w UE i 25,5 proc. w strefie euro - podał Eurostat.

Najniższy udział kosztów pozapłacowych odnotowano na Malcie (1,4 proc.), w Rumunii (5,0 proc.) i na Litwie (5,4 proc.), a najwyższy w Szwecji (32,2 proc.) i Francji (31,9 proc.).

W Polsce średni koszt wynagrodzeń to 11,9 euro (82,1 proc.), podczas gdy pozapłacowe koszy były na poziomie 2,6 euro (17,9 proc.).

Praca jest coraz droższa

W 2023 r. w porównaniu z 2022 r. godzinowe koszty pracy na poziomie całej gospodarki wyrażone w euro wzrosły o 5,3 proc. w UE i o 4,8 proc. w strefie euro. W strefie euro godzinowe koszty pracy wzrosły we wszystkich krajach. Największy wzrost odnotowano w Chorwacji (+14,2 proc.), na Litwie (+12,4 proc.) i Estonii (+11,7 proc.).

W przypadku krajów UE spoza strefy euro godzinowe koszty pracy wyrażone w walucie krajowej wzrosły w 2023 r. we wszystkich krajach, przy czym największy wzrost odnotowano na Węgrzech (+17,0 proc.), Rumunii (+16,5 proc.), Bułgarii (+14,0 proc.) i Polska (+12,4 proc.). Najmniej wzrosły w Danii (+2,7 proc.).