W ujęciu kwartał do kwartału wynagrodzenie wzrosło o 8,1 proc. (PAP Biznes)