"Chciałabym […] o europejskiej płacy minimalnej, którą teraz w Polsce próbujemy także za pośrednictwem naszego ministerstwa wprowadzić, przygotowując ustawę, tzn. ona już jest wysłana do wykazu prac legislacyjnych rządu o minimalnym wynagrodzeniu" - powiedziała Dziemianowicz-Bąk w radiowej Trójce.

"Proponujemy, żeby to minimalne wynagrodzenie wynosiło 60% przeciętnego wynagrodzenia. To jest zgodne z dyrektywą Parlamentu Europejskiego" - dodała.

Unijna dyrektywa 2022/2041 w sprawie adekwatnych wynagrodzeń minimalnych w Europejskiej nie wskazuje minimalnego poziomu wynagrodzenia, ale nakłada na państwa członkowskie obowiązek uwzględnienia przy ustalaniu - lub aktualizacji - poziomu minimalnego wynagrodzenia:

- siły nabywczej ustawowych wynagrodzeń minimalnych, z uwzględnieniem kosztów utrzymania,

Reklama

- ogólnego poziomu wynagrodzeń i ich rozkładu,

- stopy wzrostu wynagrodzeń,

- długoterminowych krajowych poziomów produktywności i ich zmian

Termin wdrożenia dyrektywy mija w listopadzie 2024.

Od 1 stycznia 2024 płaca minimalna w Polsce wynosi 4 242 zł brutto, na 1 lipca ma zostać podniesiona do 4 300 zł brutto.

(ISBnews)