„Sytuacja rynku pracy pozostaje stabilna. Większość branż dalej raportuje dwucyfrowy wzrost wynagrodzeń, a liczba etatów utrzymuje się na poziomach zbliżonych do poprzednich miesięcy. Kolejne miesiące nie powinny zaburzyć tego obrazu” – napisał w komentarzu do danych GUS kierownik zespołu makroekonomii Polskiego Instytutu Ekonomicznego Jakub Rybacki.

Przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w maju 2024 r. wyniosło 7 999,69 zł, co oznacza wzrost o 11,4 proc. w ujęciu rocznym - podał w czwartek Główny Urząd Statystyczny. Zatrudnienie w tym sektorze spadło o 0,5 proc. w ujęciu rocznym.

Różnice w tempie wzrostu płac w różnych sektorach

Reklama

Wynagrodzenia najszybciej rosną w budownictwie i usługach. Słabe wyniki widoczne są w przypadku sektora energetycznego, gdzie tempo wzrostu płac będzie zbliżone do inflacji w kolejnych miesiącach. Średnia płaca maleje w górnictwie” – wskazał ekonomista PIE.

Dodał, że badania koniunktury sugerują, że kolejne miesiące będą minimalnie słabsze. Przypomniał, że „komponent wynagrodzeń” w Miesięcznym Indeksie Koniunktury PIE spadł od początku roku z 126,7 do 113 pkt. Podobnie odsetek firm raportujących podwyżki w badaniu NBP wyniósł 37,2 proc. - to spadek o 9,3 pkt względem ubiegłego roku. Rybacki podkreślił, że mimo to dwucyfrowe tempo wzrostu płac powinno utrzymać się do końca roku.

Zatrudnienie w przemyśle i usługach wpłynie na aktywność konsumencką

Zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 6,5 mln etatów i było o 0,5 proc. niższe niż przed rokiem. Spadek liczby miejsc pracy obserwujemy głównie w przemyśle oraz wśród prostych usług. Jednak zmiany zachodzące w sektorze przedsiębiorstw są niewielkie - w wakacje zobaczymy lepsze wyniki w ujęciu rocznym. Za poprawą przemawia silniejsza aktywność konsumencka w kraju” – stwierdził Jakub Rybacki.

Polski Instytut Ekonomiczny to publiczny think tank ekonomiczny. Zajmuje się makroekonomią, energetyką i klimatem, handlem zagranicznym, prognozami gospodarczymi, gospodarką cyfrową i ekonomią behawioralną. Instytut przygotowuje raporty, analizy i rekomendacje dotyczące kluczowych obszarów gospodarki oraz życia społecznego w Polsce. (PAP)

autor: Marek Siudaj