Elastyczność pracy kluczowym czynnikiem dla pracowników

Jak wynika z raportu, 39 proc. pracowników postrzega elastyczność jako czynnik decydujący przy wyborze pracy. Elastyczne godziny pracy wymienia 69 proc. pytanych, pracę hybrydową 68 proc., zaś możliwość pracy w pełni zdalnej - 39 proc.

W raporcie zaznaczono, że 42 proc. kandydatów jest skłonnych odmówić awansu w celu utrzymania dobrego samopoczucia. "To jeden z najniższych odsetków w Europie (średnia wynosi 57 proc.)" - podkreślono.

Reklama

Różnorodne modele pracy w Polsce

Jak podano w raporcie, obecnie 53 proc. ankietowanych pracuje w modelu hybrydowym, 30 proc. stacjonarnie w biurze, a 11 proc. - zdalnie.

Spośród osób, które pracują hybrydowo, 37 proc. przyznaje, że obecnie pracuje stacjonarnie więcej niż rok temu. "Główną przyczyną powrotu do tego trybu pracy są zmiany w polityce firmy lub bardziej restrykcyjne wytyczne (56 proc.). Innymi są wzrost liczby spotkań na żywo (26 proc.) oraz wybór tej formy ze względu na znajomych, którzy również w taki sposób pracują (21 proc.)" - podano.

Autentyczność i inkluzywność w miejscu pracy kontra dyskryminacja i uprzedzenia

"32 proc. badanych czuje się autentycznym sobą w pracy, a jedynie 14 proc. uważa swoje miejsce pracy za inkluzywne" – powiedział Rafał Olczak z Michael Page, cytowany w raporcie.

Jak podano, 16 proc. respondentów zostało poddanych w pracy stereotypom, 15 proc. doświadczyło mikroagresji, a 12 proc. przyznaje, że zostało zmarginalizowanych lub potraktowanych niesprawiedliwie. Dyskryminacja dotyczyła przede wszystkim wieku (44 proc.), płci (24 proc.) oraz stanu cywilnego (19 proc.) - wskazano. "Zaledwie 33 proc. osób doświadczających dyskryminacji w Polsce decyduje się na zgłoszenie tego faktu" - zaznaczono.

Jak przekazano, kobiety doświadczają uprzedzeń częściej niż mężczyźni. "Największa różnica widoczna jest w przypadkach stereotypowego traktowania: 30 proc. kobiet w Polsce doświadczyło tego rodzaju zachowań, zaś wśród mężczyzn odsetek wyniósł 9 proc." - podano.

Badanie przeprowadzono między 26 listopada a 11 grudnia 2023 r. za pomocą ankiety internetowej na próbie blisko 50 tys. respondentów z całego świata. (PAP)

fos/ pad/