Podwyżki płacy minimalnej w 2024 roku

Pierwsza podwyżka płacy minimalnej w 2024 roku miała miejsce 1 stycznia, kiedy to minimalne wynagrodzenie wzrosło do 4242 zł brutto. Od 1 lipca 2024 roku nastąpi kolejna podwyżka, zwiększająca kwotę minimalnego wynagrodzenia do 4300 zł brutto.

Wzrośnie również minimalna stawka godzinowa dla umów cywilnoprawnych. Od 1 lipca 2024 roku wyniesie ona 28,10 zł brutto. Przeliczając na kwotę netto, przy dobrowolnej składce chorobowej będzie to 22,07 zł, a bez tej składki 22,70 zł.

Reklama

Warto pamiętać, że podwyżka płacy minimalnej wymaga formalnej zmiany w umowie o pracę w przypadku minimalnych wypłat. Zgodnie z Kodeksem Pracy, każda zmiana warunków umowy musi być dokonana na piśmie. Pracodawcy są więc zobowiązani do przygotowania aneksów do umów, które potwierdzą nowe warunki wynagrodzenia.

Płaca minimalna netto - ile otrzymamy "na rękę"?

Aby obliczyć, ile pracownik otrzyma "na rękę" z nowej, wyższej płacy minimalnej, należy odjąć od kwoty brutto wszystkie obowiązkowe składki oraz zaliczkę na podatek dochodowy. Od 1 lipca 2024 roku minimalne wynagrodzenie netto wyniesie 3261,53 zł.

Podwyżka płacy minimalnej przekłada się także na wzrost składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Przy wynagrodzeniu 4300 zł brutto składki będą kształtować się następująco:

  • Emerytalna: 419,68 zł
  • Rentowa: 64,50 zł
  • Chorobowa: 105,35 zł
  • Zdrowotna: 333,94 zł
  • Zaliczka na podatek PIT: 115 zł