"Prognozuje się, że globalny wzrost gospodarczy wyniesie 3,9 proc. w 2018 i 2019 r., bez zmian względem szacunków z kwietniowego WEO, jednak ekspansja jest w coraz mniejszym stopniu równo rozłożona, a ryzyka dla perspektyw nawarstwiają się" - napisano w raporcie.

"Wydaje się, że tempo wzrostu w niektórych głównych gospodarkach osiągnęło szczyt, a wzrost jest mniej zsynchronizowany (...). Wśród emerging markets i gospodarek rozwijających się, perspektywy dla wzrostu również są coraz mniej jednolite, w obliczu drożejącej ropy naftowej, wzrostu stóp proc. w USA, eskalacji sporów handlowych oraz rynkowej presji na waluty gospodarek o słabszych fundamentach" - dodano.

Wyliczenia Funduszu uwzględniają implikacje wszystkich barier handlowych wcielonych w życie przez USA oraz działań odwetowych partnerów handlowych USA według stanu na 6 lipca.

Prognozy MFW nie biorą natomiast pod uwagę ewentualnych skutków nałożenia przez USA 10-proc. ceł na chiński import o wartości 200 USD, które mogą wejść w życie na przełomie sierpnia i września, co zostało ogłoszone 10 lipca.

"Bazowe prognozy zakładają, że bezpośrednie negatywne efekty ostatnio ogłoszonych i spodziewanych działań handlowych będą niewielkie, a zastosowane środki dotkną niewielkiej części światowej wymiany handlowej. Bazowe szacunki opierają się również na założeniu niewielkiego wpływu (barier - PAP) na sentyment rynkowy, nawet jeżeli eskalacja napięć handlowych stanowi istotny negatywny czynnik ryzyka" - ocenia MFW.

MFW utrzymał prognozy tempa wzrostu PKB m.in. dla Stanów Zjednoczonych i Chin, obniżył m.in. dla strefy euro, Japonii i Wlk. Brytanii, z uwagi na wyhamowanie aktywności w tych gospodarkach na początku roku.

Fundusz obniżył ocenę krótkoterminowych perspektyw dla światowego wzrostu gospodarczego do negatywnej.

"Choć bazowe prognozy dla światowego wzrostu zostały zasadniczo utrzymane, to w bilansie ryzyka w krótkim terminie przewagę zdobyły czynniki negatywne, a w średnim terminie bilans utrzymuje się również po negatywnej stronie, podobnie jak w kwietniowym WEO" - ocenia MFW.

"Dane o wysokiej częstotliwości wskazują na mieszany obraz globalnej aktywności w krótkim terminie" - dodano.

Wśród czynników ryzyka, które wybijają się na pierwszy plan MFW wymienił "w szczególności" możliwość eskalacji wojen handlowych oraz ciaśniejsze globalne warunki finansowe.

"Eskalacja napięć handlowych może nadszarpnąć sentyment wśród biznesu i na rynkach finansowych, co osłabiłoby inwestycje i handel. Poza bezpośrednim wpływem na nastroje rynkowe, szersze zastosowanie środków handlowych mogłoby przyczynić się do wzrostu niepewności odnośnie potencjalnej skali (protekcjonistycznych - PAP) działań w tym obszarze. Jednocześnie, wyższe bariery handlowe podwyższyłyby ceny dóbr będących przedmiotem wymiany, zaburzone zostałyby globalne łańcuchy dostaw, a nowe technologie rozprzestrzeniałyby się wolniej, co obniżyłoby wydajność" - napisano w raporcie.

"(...) pojawienie się oznak wyższej od prognoz inflacji w USA mogłoby skutkować zmianą oczekiwań dla podwyżek stóp proc. w Stanach (...). Nagłe pogorszenie się apetytu na ryzyko może wywołać dokuczliwe dostosowania portfelowe, przyspieszyć oraz zwiększyć skalę zwrotu trendu w przepływach kapitału na rynki rozwijające się oraz doprowadzić do dalszej aprecjacji dolara. To z kolei wywołałoby napięcia w gospodarkach mocno zadłużonych, ze sztywnym kursem walutowym lub z nierównowagami bilansowymi" - dodano.

W tabeli poniżej znajdują się wybrane prognozy wzrostu PKB wg MFW, również w odniesieniu do poprzednich szacunków (wszystkie dane w proc.)

Prognozy lipiec '18 Różnica względem prognoz z IV '18
2018 2019 | 2018 2019
Świat 3,9 3,9 | b/z b/z
Gospodarki rozwinięte 2,4 2,2 | -0,1 b/z
USA 2,9 2,7 | b/z b/z
Strefa Euro 2,2 1,9 | -0,2 -0,1
Japonia 1 0,9 | -0,2 b/z
UK 1,4 1,5 | -0,2 b/z
Kanada 2,1 2 | b/z b/z
Gosp. rozwijające się i wschodzące 4,9 5,1 | b/z b/z
Chiny 6,6 6,4 | b/z b/z
Indie 7,3 7,5 | -0,1 -0,3
Europa wschodząca i rozwijająca się 4,3 3,6 | b/z -0,1
Wolumen globalnego handlu (dobra+usługi) 4,8 4,5 | -0,3 -0,2

>>> Czytaj także: Dlaczego Turcja spada w gospodarczą otchłań